Mesto Trnava

Nestabilné podložie si počas rekonštrukcie Hajdóczyho vyžiadalo niekoľko dní prác navyše

Komplexná rekonštrukcia Ulice Jána Hajdóczyho je v plnom prúde. Pri práci na prvej etape sa vyskytli nepredvídateľné komplikácie s podložím. Ako sa ukázalo pri odkrytí komunikácie, podložie bolo podmáčané spodnými vodami, čo zapríčínilo jeho nestabilitu.
Spevňovanie podložia si vyžiadalo rozsiahlejšie úpravy i niekoľko dní navyše. Z tohto dôvodu bola prvá etapa prác predĺžená. Samospráva pracuje na tom, aby bol tento úsek dokončený čo najskôr.
 
Úsek od univerzity po Legionársku ulicu bude podľa nového harmonogramu dokončený 30. júna.
Následne sa začne pracovať na časti od križovatky s Cukrovou a Pažitnou po križovatku so Slnečnou. Táto etapa zahŕňa aj prácu na rozvodoch a prípojkách pitnej vody a plynu zo strany spoločností TAVOS a SPP, ukončiť by sa v ideálnom prípade mala 15. augusta.
1. septembra sa začne rekonštrukcia úseku od križovatky s Legionárskou po križovatku s Cukrovou a Pažitnou, dokončená by mala byť do 15. októbra.
Úsek od križovatky so Slnečnou po 5 metrov za križovatkou s Ulicou Maximiliána Hella sa bude rekonštruovať od 28. júna do 31. augusta.
 
Ak všetko pôjde podľa plánu, koncom októbra budú práce na celej ulici dokončené. Ďakujeme za vašu trpezlivosť s uzáverou ulice počas stavebných prác a za rešpektovanie dopravného značenia. Veríme, že výsledok bude stáť za to.
 

Ulica Jána Hajdóczyho pred rekonštrukciou
 

Aktuálne počas stavebných prác
 

20.6.2022 8:10

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?