Mesto Trnava

Noc literatúry už po šiesty raz prinesie do Trnavy kvalitné čítanie

Šesť miest, šesť literárnych titulov, šesť hercov Divadla Jána Palárika. To je Noc literatúry, ktorá sa uskutoční 22. mája od 18.00 do 22.00 h a prepojí celú kultúrnu Trnavu.

Takmer všetky „kultúrne body“ v Trnave od Knižnice Juraja Fándlyho, cez Galériu Jána Koniarka (Synagógu – Centrum súčasného umenia), KC Malý Berlín, nádvorie radnice, kaviareň na Spiegelsaali až po divadlo spojí aj tento rok Noc literatúry. Miestami, príbehmi aj osobnosťami sa bude tiahnuť jasná významová línia reflektujúca moderné európske dejiny prostredníctvom osobných príbehov. Noc literatúry počas 6. ročníka prináša verejnosti súčasnú európsku literatúru netradičným spôsobom, prostredníctvom úryvkov z čerstvých slovenských prekladov literárnych textov európskych autorov a autoriek. Ide o tituly, ktoré sú aktuálne na pultoch kníhkupectiev spojené s témou pamäť centrálnej Európy, a vytrvalí návštevníci podujatia ich môžu aj vyhrať.

Tohtoročné literárne potulky Trnavou sa konajú pod taktovkou Divadla Jána Palárika v spolupráci s Knižnicou Juraja Fándlyho v Trnave, s malými obmenami i s úctou k tradičným chodníčkom. Podobne ako v iných mestách, aj v Trnave sa bude čítať na jednom mieste viac ako jedenkrát. Konkrétne štyrikrát, vždy jeden titul na jednom mieste. Trnavská verzia je do istej miery kompromisom medzi jedným čítaním – to bol mechanizmus predchádzajúcich rokov – a paralelným čítaním v čase od 18.00 do 22.00 h, čo je spôsob zaužívaný v iných väčších mestách.

„Čítania sa konajú v 30 minútových intervaloch. To znamená, že po 15 minútovom čítaní, bude priestor na presun na ďalšie miesto. Na každom z miest návštevníci získajú brožúrku s podrobnými informáciami a mapkou, zároveň môžu dostať odtlačok pečiatky. Ak ich zozbierajú všetkých šesť – za každé miesto čítania jednu – majú možnosť zapojiť sa do losovania o knižné tituly, ktoré sa na Noci literatúry v Trnave čítajú, aj s podpismi od jednotlivých čítajúcich,“ vysvetľuje koordinátorka podujatia Ivica Franeková z Divadla Jána Palárika.

Celé nočné literárne dianie sa odštartuje v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave na Rázusovej ulici o 17.30 h slávnostným otvorením, kde sa stretnú zástupcovia všetkých spoluorganizátorov literárnych potuliek, aby spoločne podujatiu popriali hladký a úspešný priebeh. Rovnako tradične sa prvého čítania o 18.00 h v priestoroch spomínanej krajskej knižnice zhostí pravidelný a čestný hosť trnavskej Noci literatúry prof. Bohumil Chmelík.

Iniciátorom a hlavným garantom celoeurópskeho literárneho sviatku sú České centrá v spolupráci so združením zahraničných kultúrnych inštitútov siete EUNIC (European Union National Institutes for Culture), kultúrnymi oddeleniami veľvyslanectiev a Zastúpením Európskej komisie na Slovensku. Noc literatúry je medzinárodný projekt. V jeden večer sa koná v mestách po celej Európe a v niekoľkých mestách na Slovensku.
 

Program:

17.30 – Slávnostné otvorenie
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusova 1, Trnava

1) Nemecko
Winfried Georg Sebald: Vysťahovalci
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusova 1, Trnava
Číta: Prof. Bohumil Chmelík, Tibor Vokoun
18.00, 18.30, 19.00, 19.30

2) Rakúsko
Martin Pollack: Smrť v bunkri
Nádvorie trnavskej radnice, Hlavná 1, Trnava
Číta: Vladimír Jedľovský, Pavol Tomašovič
18.30, 19.00, 19.30, 20.00

3) Taliansko
Mariateresa Di Lascia: Cesta tieňmi
Synagóga – Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava
Číta: Petra Blesáková
19.00, 19.30, 20.00, 20.30

4) Česká republika
Marek Švehla: Magor a jeho doba
Kultúrne centrum Malý Berlín, Štefánikova 4, Trnava
Číta: Braňo Mosný
19.30, 20.00, 20.30, 21.00

5) Poľsko
Paulina Wilk: Poznávacie znamenia
Kaviareň-bar Rotunda Spiegelsaal, Kalinčiakova 14, Trnava
Číta: Tatiana Kulíšková
20.00, 20.30, 21.00, 21.30

6) Maďarsko
Gyorgy Dragomán: Hranica
Divadlo Jána Palárika, Trojičné námestie 2
Číta: Juraj Bielik, Ingrida Baginová
20.30, 21.00, 21.30, 22.00
 

16.5.2019 9:57

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?