Mesto Trnava

Nosenie rúška v interiéri je stále povinné

Preventívne opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 trvajú aj naďalej. Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky OLP/5090/2020 z 19. júna 2020 je zakázané pohybovať sa na verejnosti v interiéroch budov a v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest.
V exteriéroch možno dať ochranné rúško (príp. šál či šatku) dole iba vtedy, ak je možné dodržať minimálne dvojmetrový odstup od cudzích osôb. Toto usmernenie neplatí pre rodinných príslušníkov.

20.6.2020 9:11

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová