Mesto Trnava

Nová webstránka zjednoduší občanom prístup k informáciám o sociálnych službách v Trnave

Trnavská samospráva oficiálne spustila webovú stránku socialnesluzby.trnava.sk, ktorá ponúka informácie o komunitnom plánovaní sociálnych služieb v Trnave a komplexný prehľad týchto služieb na území mesta. Návštevníci na nej nájdu databázu ich poskytovateľov spolu s kontaktnými údajmi, kapacitou, cieľovou skupinou a bližším popisom ich služieb.

Sociálne služby sú na novom webe rozdelené do štyroch farebne odlíšených oblastí – služby pre rodinu, deti a mládež, pre seniorov, ľudí so zdravotným znevýhodnením a pre ľudí v ťažkej životnej situácii. Návštevníkom uľahčia vyhľadávanie buď tzv. životné situácie (starostlivosť o seniorov, zdravotné znevýhodnenie, strata bývania či zamestnania a ďalšie), ktoré po kliknutí zobrazia prehľad daných poskytovateľov, alebo si záujemcovia môžu nájsť konkrétnu službu prostredníctvom jednoduchého filtra. Stačí vybrať jednu zo štyroch spomenutých oblastí, formu sociálnej služby (terénna – poskytovaná v domácom prostredí, ambulantná alebo pobytová) a druh, príp. viacero druhov sociálnych služieb (napr. sociálne poradenstvo, zariadenie pre seniorov, denný stacionár, denné centrum, preventívne programy atď.).

„Podarilo sa nám dostať všetky informácie o dostupných sociálnych službách v našom meste pod jednu strechu,“ hovorí Ingrid Huňavá, vedúca odboru sociálneho Mestského úradu v Trnave. „Za týmto webom je množstvo práce, komunikácie s jednotlivými inštitúciami a získavania podkladov. Našou snahou je udržiavať databázu aktuálnu, aby čo najlepšie slúžila tým, ktorí ju budú potrebovať.“

Spolu s databázou poskytovateľov sociálnych služieb v Trnave nájdu občania na adrese socialnesluzby.trnava.sk aj Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 – 2020, ktorý určuje ciele a priority v sociálnej oblasti a opatrenia smerujúce k dosiahnutiu vízie rozvoja sociálnych služieb v meste. Tento strategický dokument vznikal participatívne ako spoločné dielo samosprávy a pracovných skupín zložených z odborníkov i verejnosti. Nová webstránka okrem toho prináša aj aktuality o dianí v sociálnej oblasti v Trnave.

14.11.2019 11:14

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová