Mesto Trnava

Nové termíny vývozov biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) na rok 2021 v Trnave

Od 1. januára 2021 sa v Trnave menia termíny vývozu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (tzv. BRKO).

Nový harmonogram si môžete stiahnuť vo formáte PDF, ešte praktickejšie bude použiť mobilnú aplikáciu Vylož smeti.

Zmena platí aj pre mestskú časť Modranka, ktorej je venovaný samostatný článok.

22.12.2020 12:59

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová

 
Chcete vedieť, čo je nové?