Mesto Trnava

Občania môžu požiadať o dotáciu na zveľadenie predzáhradiek pri svojich bytových domoch

Dotačná komisia Ekológia a životné prostredie Mesta Trnavy vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie určené na zveľadenie okolia bytových domov. Aktívni občania, ktorí majú záujem upraviť predzáhradky pred svojimi bytovkami, majú možnosť kontaktovať svoju správcovskú spoločnosť či Spoločenstvo vlastníkov bytov a spoločne požiadať o dotáciu. Formulár na podanie žiadosti nájdete na webstránke mesta venovanej dotačnému systému, alebo si ho môžete priamo stiahnuť .

Okrem rastlín, semien alebo sadeníc je možné požiadať o pracovné náradie či podporný materiál k úprave predzáhradky ako geotextília, kamenivo či ohradenie.

K dispozícii je 5 395 eur, ktoré v oblastí Ekológia a životné prostredie neboli tento rok vyčerpané, z tohto dôvodu otvorila komisia novú výzvu. Prerozdeľovanie finančných prostriedkov sa uskutoční podľa pravidiel definovaných vo Všeobecne záväznom nariadení č. 457, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava.

Žiadosť o dotáciu na zveľadenie predzáhradiek je možné podať do 30. apríla 2017.

12.4.2017 8:38

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?