Mesto Trnava

Občania môžu vyjadriť svoje pripomienky a návrhy k revitalizácii priestoru Na hlinách medzi domami 42 – 64

Mestská samospráva chce revitalizovať priestor medzi obytnými domami Na hlinách 42 – 64. Obyvatelia tejto lokality sa môžu zoznámiť s rozpracovaným návrhom vo štvrtok 7. novembra o 17.00 h v priestoroch Základnej školy na Námestí Slovenského učeného tovarišstva.
Na vizualizáciách mesto navrhuje oddychové plochy uprostred zelene, fitnes prvky pre dospelých, ihriská pre malé aj väčšie deti, kvitnúce kríky a trvalkové záhony. Na prezentácii budú môcť občania vyjadriť aj svoje návrhy, požiadavky a predstavy o tom, ako by mal tento priestor vyzerať. Ich podnety budú zapracované do finálneho projektu pre stavebné povolenie. 


Skúsme si predstaviť, že je pekné májové ráno, vybehneme v teniskách von, zacvičíme si na fitnes náradí, ktoré je len na skok od nášho vchodu a potom si doprajeme raňajky v tráve...

Deti potrebujú pre svoj zdravý vývoj veľa pohybu. Tie väčšie sa už môžu ísť hrať aj samy, veď ihrisko môžeme mať takmer pod oknom. A pred páliacim slnkom ich ochráni markíza. 

Ihrisko pre najmenších môže byť ohradené, aby sa nám maličkí nestratili kdesi za živým plotom alebo nevybehli pod kolesá bicykla
 
Aj cesta do školy môže byť o čosi príjemnejšia pešo popri kvitnúcej lúke. A čo by ste si priali mať vy vo vašom revitalizovanom vnútrobloku? Vyjadrite svoje požiadavky a námety na verejnej prezentácii 7. novembra o 17.00 h v Základnej škole na Námestí SUT.

 

29.10.2019 13:30

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?