Mesto Trnava

Občania predstavia svoje projekty v rámci Participatívneho rozpočtu pre Trnavu 2016

Mesto Trnava vo februári tohto roka odštartovalo pilotný ročník Participatívneho rozpočtu (PR). Ide o príležitosť pre občanov zapojiť sa do rozhodovania o tom, akým spôsobom bude použitá časť finančných prostriedkov mesta.

Počas uplynulých mesiacov mal každý z obyvateľov Trnavy možnosť prísť s nápadom, ako sa dá skvalitniť život v našom meste – či už vytvorením novej služby, zlepšením tej existujúcej, alebo zrevitalizovaním nášho životného priestoru. Návrhy sa zbierali v šiestich tematických skupinách, tzv. participatívnych komunitách: Deti a rodina, Verejný priestor, Zeleň, Doprava, SenioriKultúra. Ich členovia sa pravidelne stretávali a rozvíjali svoje nápady a podnety. Finálnou podobou ich návrhov je projektová dokumentácia, ktorú každý z nich vypracoval. Jednotlivé projekty sú postupne zverejňované na oficiálnej stránke Participatívneho rozpočtu pre Trnavu pr.trnava.sk.

Vo štvrtok 19. mája 2016 o 18.00 hod. sa v zasadacej miestnosti Mestského zastupiteľstva uskutoční Verejná prezentácia projektov. Každý z koordinátorov bude mať päť minút na predstavenie svojho projektu, súčasťou prezentácie bude aj diskusia k jednotlivým návrhom. Stretnutie povedie facilitátor Peter Nedoroščík z občianskeho združenia Utopia, ktoré koncepciu Participatívneho rozpočtu prinieslo na Slovensko a pomáha samosprávam s jeho realizáciou.

Stretnutie je otvorené pre všetkých občanov, ktorí majú záujem oboznámiť sa s projektmi, ktoré členovia participatívnych komunít vypracovali. Ďalším krokom bude hlasovanie, v ktorom ľudia vo veku nad 15 rokov s trvalým či prechodným bydliskom v Trnave vyjadria podporu projektom, ktoré ich najviac oslovia.

Bližšie informácie o forme hlasovania a výbere víťazných projektov zverejníme už čoskoro na stránke www.trnava.sk, oficiálnej stránke projektu PR pr.trnava.sk i na Facebookovej stránke Participatívny rozpočet pre Trnavu.

Lokalita

GPS:
N 48.37676770981528 / E 17.58542686955866

12.5.2016 17:21

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?