Mesto Trnava

Občania Ukrajiny môžu využiť mestskú autobusovú dopravu bezplatne

Mestské zastupiteľstvo v utorok 26. apríla 2022 schválilo bezplatnú prepravu v autobusovej mestskej doprave pre občanov Ukrajiny. Tento nárok trvá počas ich pobytu na území mesta Trnava zo zreteľahodného dôvodu, akým je ohrozenie humanitárnou katastrofou, vojnovým konfliktom, endemickým násilím alebo porušovaním ľudských práv v krajine ich pôvodu.

Uvedený dodatok č. 1 k tarife v MAD platí od štvrtka 28. apríla 2022. Občania Ukrajiny sa vodičovi autobusu pri nástupe preukážu platným cestovným pasom alebo občianskym preukazom.

Bezplatné cestovanie autobusmi MAD vychádza zo snahy pomôcť predovšetkým odídencom z Ukrajiny, ktorí utekajú zo svojich domovov pred vojnou, často bez materiálneho zabezpečenia a finančných prostriedkov. Aj takáto pomoc môže byť pre nich v tejto náročnej životnej situácii prínosná.
Samospráva pritom vychádza aj z odporúčania Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na základe obdobného rozhodnutia ministerstva pre prevádzkovateľa železničnej dopravy, aby občanom Ukrajiny poskytol bezplatnú prepravu vo všetkých vlakoch na území Slovenskej republiky.


Foto: ARRIVA Trnava

27.4.2022 13:07

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová