Mesto Trnava

Obnova areálu školy na Námestí SUT sa blíži ku koncu

Mesto Trnava pokračuje v zámere postupne rekonštruovať vonkajšie športoviská a areály základných škôl s možnosťou využívania týchto priestorov i širokou verejnosťou.  

Ďalším z rozbehnutých projektov je areál Základnej školy s materskou školou na Námestí Slovenského učeného tovarišstva v Trnave, ktorý bude dokončený v druhej polovici mája.  

Pôvodne mal deťom i verejnosti slúžiť od začiatku roka, no práce skomplikovalo počasie. Poveternostné podmienky nevyhovovali niektorým technologickým postupom, takže boli práce v decembri 2022 prerušené a obnovili sa až vo februári tohto roka. Pozastavenie prác bolo najmä kvôli špeciálnym športovým povrchom, ktoré sa môžu zhotovovať iba pri určitej teplote a vlhkosti vzduchu. Podľa riaditeľa školy Vladimíra Palkoviča sa deti na nové športovisko veľmi tešia.  

Projekt ostal pôvodný. Nájdete tu multifunkčné, futbalové a detské ihrisko, bežecké dráhy, fitness a workoutovú zostavu, oddychovú i relaxačnú zónu. Súčasťou areálu budú tiež toalety. V súčasnosti prebiehajú finálne úpravy terénu a osádzanie jednotlivých herných prvkov. Areál budú žiaci prioritne využívať počas hodín telesnej výchovy, no riaditeľ školy sa nebráni ani exteriérovému vyučovaniu predmetov ako dejepis, biológia či geografia, keďže sa tu nachádzajú aj oddychové zóny a lavičky.  

Po skončení vyučovania bude areál k dispozícii verejnosti. Vstup je plánovaný z ulice Prašutistov a od mestskej plavárne na Rovnej ulici. Celý priestor bude monitorovaný moderným kamerovým systémom a správcom, ktorému bola v areáli postavená vlastná budova. Kontrolovať bude najmä vhodnosť použitej obuvi, a zároveň bude vedieť poradiť s výberom alebo vypožičaním športového náradia a náčinia, ako sú napríklad lopty. Mesto zaplatí za práce 1,3 mil. €, na čo využije vlastné zdroje. Spätne sa však bude snažiť získať grant, ako sa to podarilo pri podobnom projekte na ZŠ s MŠ na ulici Maxima Gorkého. 

Foto: Nikoleta Bednáriková

13.4.2023 7:15

Komentárov: 0