Mesto Trnava

Obyvatelia obytného súboru na Ulici Generála Goliana sa môžu v dotazníku vyjadriť, ako si predstavujú revitalizáciu vnútroblokov v tejto lokalite

Participatívne plánovanie verejných priestorov v Trnave pokračuje. Samospráva plánuje revitalizáciu deviatich vnútroblokov v obytnom súbore na Ulici Generála Goliana a do jej prípravy chce zapojiť aj občanov.

Zámerom je zrevitalizovať tieto priestory a poskytnúť celým rodinám od najmenších až po tých skôr narodených príležitosť spoločne tráviť voľný čas v príjemnom prostredí. Nové možnosti aktívneho a pasívneho odpočinku bydliska môžu prispieť k posilňovaniu susedských vzťahov a odbúravaniu sídliskovej anonymity.

Záujemcovia majú možnosť vyplniť do 10. novembra 2019 online dotazník a upresniť v ňom svoje predstavy o tom, ako by mal priestor po obnove vyzerať. Každý obyvateľ tejto lokality sa má vyjadriť k dvoru, pri ktorom býva, a tiež k tzv. dvoru č. 6, kde sa v súčasnosti nachádza nákupné centrum, a ktorý by mal byť prebudovaný na moderné obchodno-spoločenské centrum tejto lokality.  

Dotazník bol v tlačenej podobe k dispozícii aj na stretnutí výboru tejto mestskej časti, ktoré sa konalo vo štvrtok 24. októbra 2019. Zozbieraná spätná väzba poslúži na formulovanie zadania pre spracovateľa projektu.

 

25.10.2019 12:49

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová