Mesto Trnava

Obyvatelia Šafárikovej môžu v dotazníku vyjadriť svoje názory a požiadavky na revitalizáciu priľahlého dvora

Mesto Trnava pokračuje v postupnej revitalizácii priestorov medzi obytnými domami. Aktuálne prichádza na rad vnútroblok medzi bytovkami na Šafárikovej ulici. Obyvatelia môžu vyjadriť svoj názor na jeho budúcu podobu v online dotazníku.
 
 
 
Cieľom mestskej samosprávy je postupne v každom jednom verejnom priestore tohto typu vytvoriť príjemné prostredie, v ktorom sa budú môcť obyvatelia od najmenších až po skôr narodených spoločne stretávať a využívať zdieľaný priestor na oddych alebo sa rekreačné športovanie. A nielen to. Zámerom je, aby výsledná premena dvorov čo najviac vyhovovala predstavám obyvateľov. 
 
 
Aby sa tento cieľ podarilo uskutočniť, mesto postupuje metódou participatívneho plánovania a mieni do zadania pre spracovateľa projektu obnovy dvorov zahrnúť názory, postrehy a nápady obyvateľov. Rovnako sme postupovali napríklad pri revitalizácii vnútroblokov na Gejzu Dusíka, na Hospodárskej alebo na Okružnej, ktoré sú obyvateľom už k dispozícii. 
 

Online dotazník

 
Podobný dotazník je teraz pripravený pre občanov, ktorí bývajú na Šafárikovej ulici. Je anonymný, skladá sa zo dvanástich otázok a jeho vyplnenie trvá približne päť minút. Vyplniť ho je možné online do 10. augusta 2022.  
 
Informácie o výsledkoch dotazníkového prieskumu zverejníme.
 

Ohliadnutie späť

 
Takto vyzeralo verejné stretnutie participatívneho plánovania, ktoré sa uskutočnilo v utorok 21. júna priamo vo dvore na Šafárikovej.
 
 
foto: Veronika Majtánová

25.7.2022 15:08

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová