Mesto Trnava

Obyvatelia Tehelnej, Hlbokej a Bučianskej môžu v dotazníku vyjadriť svoje názory a požiadavky na revitalizáciu priľahlých dvorov

Mesto Trnava pokračuje v postupnej revitalizácii priestorov medzi obytnými domami. Okrem obytného súboru na Ulici generála Goliana, štyroch dvorov na Hospodárskej ulici a dvorov Na hlinách medzi domami 42 – 64 prichádzajú na rad aj tri vnútrobloky medzi domami na Tehelnej, Hlbokej a Bučianskej ulici. Mestská samospráva chce vo všetkých vymenovaných priestoroch vytvoriť príjemné prostredie, v ktorom budú môcť celé rodiny obyvateľov od najmenších až po skôr narodených spoločne relaxovať alebo sa venovať rekreačným športom.

Aby sa tento cieľ podarilo uskutočniť, mesto postupuje metódou participatívneho plánovania a mieni do zadania pre spracovateľa projektu obnovy dvorov zahrnúť názory, postrehy a nápady obyvateľov. Rovnako už postupovalo napríklad pri revitalizácii priestorov na Ulici Gejzu Dusíka, ktoré boli odovzdané občanom do užívania na jar v máji 2019, stretnutia zástupcov samosprávy s obyvateľmi domov na Hospodárskej a Na hlinách sa uskutočnili v novembri minulého roka a obyvatelia Ulice generála Goliana mohli vyjadriť svoje podnety prostredníctvom dotazníka.

Podobný dotazník je teraz pripravený aj pre občanov, ktorí bývajú na uliciach Tehelnej, Hlbokej a Bučianskej. Je anonymný, skladá sa z desiatich otázok, jeho vyplnenie trvá len niekoľko minút a k dispozícii bude do 8. marca 2020. Vyplniť sa dá online. Respondenti by sa mali vyjadriť k tomu dvoru, pri ktorom bývajú.

Aktuálne informácie o výsledkoch dotazníkového prieskumu budú zverejnené.

24.2.2020 13:43

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová