Mesto Trnava

Obyvateľov Modranky čaká jarný zber orezov zo záhradných drevín

Ďalši jarný mobilný zber konárov a orezov zo stromov a kríkov sa uskutoční v sobotu 23. marca 2024 v Modranke.
 
Orezané konáre stromov a kríkov je potrebné v deň určeného termínu mobilného zberu vyložiť pred rodinný dom do 7.00 h a bezprostredne po ich odbere upraviť znečistené verejné priestranstvo tak, aby bolo zabezpečené dodržiavanie čistoty a poriadku v zmysle príslušného VZN mesta Trnava. Zberové vozidlo prechádza po každej ulici iba jedenkrát.
 
Tráva, lístie a iné zvyšky rastlín a záhonov sa počas mobilného zberu konárov a orezov nezbierajú. Ich zber je vedený prostredníctvom hnedých zberných nádob podľa harmonogramu zberu BRKO.
 
Leták s harmonogramom zberu komunálneho odpadu (PDF, 4,9 MB)
 

Ilustračné foto: Freepik

18.3.2024 13:02

Komentárov: 0