Mesto Trnava

Ocenenie pre Trnavu v súťaži Samospráva a Slovensko bez bariér

Mesto Trnava získalo ocenenie za realizáciu projektu Bezbariérové mesto v siedmej etape súťaže Samospráva a Slovensko bez bariér 2010 – 2013.
Projekt odštartovala trnavská samospráva v spolupráci s občianskym združením Klub vozíčkarov v Trnave a s Úniou nevidiacich a slabozrakých už v roku 2008 anketou. Jej cieľom bolo identifikovať najväčšie problémy, s ktorými na uliciach mesta a pri návštevách rôznych inštitúcií zápasia hendikepovaní občania, a systematicky vytvárať podmienky pre ich nezávislý pohyb na území Trnavy.
Výsledky ankety boli zohľadnené pri tvorbe koncepcie bezbariérovosti a postupne sú v meste realizované aj jej jednotlivé kroky. Bezbariérovosť sa stala samozrejmou podmienkou pri rekonštrukciách objektov či hygienických zariadení, napríklad v mestskom amfiteátri, Kamennom mlyne alebo športovom areáli Slávie. Pribudli bezbariérové prepojenia v obytných súboroch Družba, Na hlinách, v Základnej škole na Ulici A. Kubinu, v zariadení opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici, v športovom areáli v Modranke, kluboch dôchodcov, bezbariérové úpravy sú aj súčasťou budovania nových chodníkov pre peších a cyklistických chodníkov, parkovísk, nových autobusových zastávok vrátane zavedenia nízkopodlažných autobusov mestskej autobusovej dopravy, atď.
V rámci trnavského projektu boli aj zmapované trasy, ktoré majú umožniť bezbariérové prepojenie rôznych častí mesta.

Samospráva spolupracuje pri vyhľadávaní problémových miest a odstraňovaní bariér s trnavským Klubom vozíčkarov
Foto: Archív MsÚ

Slovensko bez bariér je projekt, ktorý vznikol v roku 1999 z iniciatívy Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov SR, občianskeho združenia GEMMA ’93 a Únie miest Slovenska s cieľom aktivizovať celú spoločnosť, ale najmä mestské a obecné samosprávy k zlepšeniu životných podmienok a integrácii zdravotne postihnutých občanov a ďalších marginalizovaných skupín – obyvateľov našich miest a obcí.

12.12.2013 17:17

Komentárov: 0

 
Komentáre
Ak chcete pridať vlastný komentár prihláste sa alebo zaregistrujte
Chcete vedieť, čo je nové?