Mesto Trnava

Od 1. marca vznikne nová rezidentská zóna R2 na Spartakovskej, záujemcovia môžu požiadať o parkovacie karty od februára

Ďalšou rezidentskou zónou so spoplatneným parkovaním v Trnave bude Spartakovská, dostane názov R2. Budú do nej patriť vnútrobloky po oboch stranách Spartakovskej. Tie sú prioritne určené na parkovanie pre tamojších obyvateľov.

Rovnako ako v Zóne R1 na Ľudmily Podjavorinskej sú obyvatelia s trvalým pobytom v rezidentskej zóne (prípadne s prechodným pobytom v nej a trvalým pobytom inde v Trnave) zvýhodnení. Oplatí sa im zakúpiť si parkovaciu kartu – za prvé auto v domácnosti na rok zaplatia iba jedno euro, druhé ich vyjde 99 eur.

O vydanie parkovacej karty je možné požiadať prostredníctvom webovej aplikácie DataMesta (datamesta.trnava.sk) alebo osobne v klientskom centre mestského úradu na Trhovej 3. Predtým je potrebné sa zaregistrovať (vyplniť osobné údaje a priložiť sken alebo fotografiu oboch strán občianskeho preukazu).
Samospráva záujemcom o parkovacie karty odporúča zaregistrovať sa a požiadať o ne v predstihu, aby predišli náporu pred spustením regulácie, najskôr však 1. februára. Dôvodom je vyťaženie klientskeho centra, ktoré do 31. januára spracováva podania priznaní k dani z nehnuteľností.

Zóna R2 bude rovnako ako R1 spoplatnená nonstop, pretože Spartakovská aj sídlisko Ľudmily Podjavorinskej sú zaťažené parkujúcimi vozidlami v dennom i nočnom čase počas celého týždňa. Výška poplatkov bude rovnaká ako v R1 pri všetkých druhoch platieb (webová aplikácia DataMesta, SMS správy, parkovacie automaty aj parkovacie karty). Úhrada parkovného pre Zónu R2 bude umožňovať parkovanie vozidla aj v Zóne R1 a v Zóne B.

Rezidenti Zóny R2 budú mať rovnako ako rezidenti R1 k dispozícii 48 hodín voľného parkovania ročne pre svoje návštevy. Túto možnosť majú automaticky dostupnú od začiatku tohto roka prostredníctvom webovej aplikácie datamesta.trnava.sk.  

Možnosti parkovania v lokalite rozšíri aj doplnenie Zóny B. Od 1. marca do nej budú patriť aj nedávno vybudované parkovisko pred hlavným vchodom do Mestského zimného štadiónu a parkovacie miesta na pozdĺžne státie na Spartakovskej ulici.
Súčasťou tejto zóny je už od 1. augusta v súlade s VZN č. 566 aj parkovisko pred obchodom BILLA, avšak regulácia v ňom zatiaľ nebola spustená, o jej začatí budeme informovať.

Zóna B slúži ako možnosť lacného parkovania napríklad pre ľudí dochádzajúcich do Trnavy, ktorí potrebujú parkovať v blízkosti centra, a tiež pre návštevy obyvateľov priľahlých zón R1 a R2. Hodina parkovania tu pri platbe cez webovú aplikáciu datamesta.trnava.sk stojí iba 20 centov, platí sa od pondelka do piatku medzi 8.00 a 18.00 h, víkendy sú zdarma.  

Novinky v regulácii parkovania od 1. marca 2022:

  • Zavedenie rezidentskej zóny R2 (vnútrobloky po oboch stranách Spartakovskej)
  • Rozšírenie Zóny B o parkovisko pred hlavným vchodom do Mestského zimného štadiónu a parkovacie miesta na Spartakovskej
  • Umožnenie parkovania v susedných (dotykových zónach) –  zaplatená úhrada pre Zónu R2 umožňuje parkovanie vozidla aj v Zóne R1 a naopak. Zároveň môže v Zóne B zaparkovať ktokoľvek, kto uhradí parkovanie v akejkoľvek inej zóne.

26.1.2022 14:44

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová