Mesto Trnava

Od 1. septembra sa spustí regulácia parkovania na Špíglsáli v Zóne R4 a v južnej časti R5

Nové dopravné značenie v mestskej štvrti Špíglsál je takmer dokončené, finišuje sa už len severný úsek budúcej zóny R5. Na zvyšnej časti (R5 – juh) a v celej R4 je značenie kompletné, čo znamená, že sa tu môže spustiť regulácia parkovania. Tá začne platiť od 1. septembra 2022.

Regulácia statickej dopravy prináša poriadok do verejného priestoru, prispieva k vyššej bezpečnosti cestnej premávky a prináša výhody rezidentom regulovaných zón.

 

Časy spoplatnenia zón

Zóna R4 bude kvôli vysokej dopravnej vyťaženosti regulovaná nonstop, teda od pondelka do nedele od 00.00 do 24.00 h. Kto v nej zaplatí za parkovné, bude môcť zaparkovať aj susednej Zóne R5 aj v Zóne B.
Zóna R5 bude regulovaná od pondelka do piatku medzi 8.00 a 18.00 h. Kto v nej zaplatí za parkovanie, bude môcť parkovať aj v Zóne B. Držitelia karty Rezident zóny R5 budú môcť okrem toho parkovať aj v Zóne R4.

 

Ako uhradiť parkovné

Parkovné môžete uhradiť štyrmi spôsobmi:

 • vo webovej aplikácii DataMesta (datamesta.trnava.sk) – najvýhodnejšia možnosť,
 • SMS správou na číslo 2200 v tvare TTzóna EČV počet hodín,
 • v parkovacom automate,
 • parkovacou kartou.

 

Výhody pre obyvateľov s trvalým pobytom v Trnave

Každý, kto má v rezidentskej zóne trvalý pobyt (prípadne prechodný s tým, že na trvalý pobyt je prihlásený inde v Trnave), a splní podmienky dané všeobecne záväzným nariadením č. 581, má nárok na ročnú parkovaciu kartu na prvé auto v domácnosti za jedno euro. Táto karta má názov Rezident zóny a na druhé auto v domácnosti stojí 99 eur.

 

Rezidenti dostanú kredit pre svoje návštevy

Držitelia karty Rezident zóny získavajú automaticky aj možnosť poskytnúť svojim návštevníkom kredit na parkovanie v rozsahu 48 hodín za rok. Tento kredit sa uplatňuje prostredníctvom webovej aplikácie DataMesta na adrese datamesta.trnava.sk.
Na kredit pre návštevy majú nárok aj tí rezidenti, ktorí sami auto nevlastnia. Stačí, keď si vybavia parkovaciu kartu Návšteva zóny, stojí iba symbolické euro na rok.

 

Zoznam ulíc patriacich do R4:

 

 • časť Hospodárskej ulice
 • Hodžova
 • Kalinčiakova
 • časť Ulice Ferka Urbánka
 • časť Ulice Andreja Sládkoviča
 • časť Študentskej
 • Juraja Fándlyho

 

Zoznam ulíc v R5 – JUH, kde sa regulácia spustí 1. septembra:

 • Andreja Hlinku
 • časť Ulice Ferka Urbánka
 • časť Ulice Andreja Sládkoviča
 • Bradlanská
 • Boženy Nemcovej
 • Parková
 • Františka Veselovského
 • Vladimíra Roya
 • Petra Pazmáňa
 • E. M. Šoltésovej
 • Tomášikova
 • južná časť Študentskej

 

Prečítajte si viac o regulácii parkovania na doprava.trnava.sk.
 

Mapy zón:
 


Zóna R4 bude regulovaná od štvrtka 1. septembra 2022.
 


Regulácia začne od septembra platiť aj na južnej časti Zóny R5 (od stanice po Študentskú ulicu). Severná časť pribudne čoskoro.

 

Ceny parkovného:
 

24.8.2022 16:33

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová