Mesto Trnava

Od apríla budú otvorené tri zberné dvory v meste

Po dočasnom uzavretí v rámci preventívnych opatrení budú od 1. apríla 2020 znova otvorené tri zberné dvory v Trnave. Ide o prevádzky na Mikovíniho ulici, Cukrovej a Ulici Jána Bottu, ktorých otváracia doba bude od 13.00 do 19.00 hod. počas pracovných dní a v soboty medzi 9. a 19. hod.

Zatvorené ostávajú zberné dvory v Modranke, na Sasinkovej, Andreja Kmeťa, Tajovského i zberný dvor v areáli komunálnej skládky na Zavarskej ceste. Až do odvolania je pre verejnosť zatvorená aj samotná skládka.

Do areálov zberných dvorov je možné vstupovať len po jednom, pričom treba mať, samozrejme, nasadené ochranné rúško. Je tu možné odovzdať druhotné suroviny, objemný odpad, nebezpečný odpad a bioodpad, neprijíma sa však stavebný odpad a železný šrot.

30.3.2020 13:22

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?