Mesto Trnava

Od nedele začne platiť regulácia statickej dopravy

Blíži sa 1. august 2021, termín, kedy sa v Trnave zmenia podmienky parkovania, ako o nich rozhodli 27. apríla 2021 poslanci mestského zastupiteľstva formou všeobecne záväzného nariadenia č. 566.
Okrem nových sadzieb, rozšírených možností úhrad parkového prináša regulácia statickej dopravy aj novú rezidentskú zónu R1. Bude ňou lokalita Ľudmily Podjavorinskej, B. S. Timravy a Sladovnícka 4 – 12.

Zóna R1 bude spoplatnená od pondelka do nedele od 0.00 do 24.00 h, čiže počas celého týždňa, za parkovné sa teda bude platiť už od nedele. Zóny A (centrum) a B (Hospodárska 4, 5 a 6, Kollárova 16, 22, 23, 32, 33 a 34, Zelený kríček, Šrobárova a Rybníková) sú spoplatnené len počas pracovných dní od 8.00 do 18.00 h, a Zóna C počas pracovných dní od 8.00 do 16.00 h.

Vodičom, ktorí parkujú v spoplatnených zónach často a na dlhší čas, sa oplatí zakúpiť si parkovaciu kartu. Ak majú v danej zóne trvalý pobyt (prípadne prechodný a zároveň trvalý pobyt inde v Trnave) a zdokladujú právny vzťah k vozidlu, zaplatia za ročnú parkovaciu kartu na prvé auto v domácnosti iba jedno euro. O parkovaciu kartu sa dá požiadať prostredníctvom webovej aplikácie DataMesta, ktorá je dostupná na adrese datamesta.trnava.sk. Pred podaním žiadosti je potrebné sa zaregistrovať.

Pri krátkodobom státi bude najvýhodnejšie zaplatiť parkovné cez webovú aplikáciu DataMesta (datamesta.trnava.sk). Sekcia Parkovanie na kúpu parkovacieho lístka bude spustená v nedeľu 1. augusta a bude prístupná aj bez registrácie.

Všetky možnosti úhrady parkovného budú zverejnené aj na infotabuliach priamo v spoplatnených zónach. Okrem webovej aplikácie a parkovacích kartách sa bude dať platiť aj prostredníctvom SMS správ (ako doteraz na číslo 2200 v tvare napr. TTA TT111AA 2, teda zóna, EČV a počet hodín) a v parkovacích automatoch.

V prvých týždňoch regulácie parkovania ostávajú v meste pôvodné parkovacie automaty, ktoré neskôr nahradia nové. K výmene malo dôjsť k 1. augustu, z dôvodu koronakrízy sa však ich dodanie oneskorí, keďže výrobcovi automatov neboli dodané potrebné komponenty. V nových automatoch sa bude dať platiť aj platobnou kartou a parkovací lístok budú vedieť poslať tiež e-mailom.

Ďalšie informácie o parkovaní nájdete na stránke doprava.trnava.sk.

 
Informácie o možnostiach platby budú zverejnené aj priamo v spoplatnených zónach. Možnosť platby kartou v nových parkovacích automatoch pribudne v dohľadnej dobe.

30.7.2021 10:00

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová