Mesto Trnava

Od pondelka 13. septembra sa budú označovať smetné nádoby na Špiglsále II.

Od pondelka 13. septembra sa budú označovať smetné nádoby na Špiglsále II. Pasportizácia smetiakov je potrebná z toho dôvodu, aby mohla byť plne funkčná pilotná online služba Moje smeti, ktorá pomôže mestu i ľuďom získať dôležité informácie, napríklad o hmotnosti odpadu v smetných nádobách.  Aby služba mohla správne a efektívne fungovať, je dôležité, aby boli označené všetky smetné nádoby špeciálnou nálepkou obsahujúcou kód, na základe  ktorého bude možné lokalizovať miesto a druh odpadu.

Smetné koše budú od 15.00 do 20.00 h označovať pracovníci FCC Trnava, ktorí sa
preukážu mestskou identifikačnou kartou. 
„Prosíme občanov, aby si smetné nádoby vyložili tak, aby boli zamestnancom, ktorí ich budú označovať, prístupné. V prípade, že sa smetiaky nebudu dať pasportizovať, občania budú kontaktovaní zazvonením na zvonček. Prosíme občanov o trpezlivosť a ústretovosť, služba pomôže nielen im, ale aj nášmu mestu k ekologickejšiemu nakladaniu s odpadom. Všetky informácie o službe dostanú občania aj formou letákov do poštových schránok. Služba je určená pre občanov mesta, ktorí bývajú v rodinných domoch, uviedla vedúca odboru komunálnych služieb Zuzana Bodišová.

Označovanie smetných nádob na Špiglsále II. sa bude realizovať na týchto uliciach: A. Kubinu, A. Štrekára, A. Wetzlera, Bežecká, Čerešňová, Cyrila a Metoda, Domčeková, E. Kostolányiovej, Gavlovičova, H. Radvániho, Hudobná, Chovateľská, Jazdecká, J. Dopyeru, J. Gábriša, K. Elberta, Kamenný mlyn, Koceľova, Kočišské, Krátka, L. Janáčka, M. Gregora, Medziháj, Mierova, O. Čepana, Osvaldova, Poľná, R. Vandru , R. Vrbu, Rekreačná, Roľnícka, Ružindolská, Rybárska, Slovenská, Suchovská, Š. Moyzesa, T. Vansovej, T. Kružliaka, Traťová, Višňová, W. Schiffera, Záhradná a Západná.  

Pasportizácia smetných košov bude postupne pokračovať aj v ďalších lokalitách mesta s rodinnými domami, sfinalizovaná by mala byť do 31. októbra 2021. Plánovaný termín spustenia prevádzky projektu Moje smeti je naplánovaný na  november 2021.

10.9.2021 14:20

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?