Mesto Trnava

Od pondelka 27. septembra sa budú označovať smetné nádoby v lokalite Tulipán

Od pondelka 27. septembra sa budú označovať smetné nádoby v lokalite Tulipán. Pasportizácia smetiakov je potrebná z toho dôvodu, aby mohla byť plne funkčná pilotná online služba Moje smeti, ktorá pomôže mestu i ľuďom získať dôležité informácie, napríklad o hmotnosti odpadu v smetných nádobách.  Aby služba mohla správne a efektívne fungovať, je dôležité, aby boli označené všetky smetné nádoby špeciálnou nálepkou obsahujúcou kód, na základe  ktorého bude možné lokalizovať miesto a druh odpadu.

Smetné koše budú spravidla od 15.00 do 20.00 označovať pracovníci FCC Trnava, ktorí sa  preukážu mestskou identifikačnou kartou. „Prosíme občanov, aby si smetné nádoby vyložili tak, aby boli zamestnancom, ktorí ich budú označovať, prístupné. V prípade, že sa smetiaky nebudu dať pasportizovať, občania budú kontaktovaní zazvonením na zvonček. Prosíme občanov o trpezlivosť a ústretovosť, služba pomôže nielen im, ale aj nášmu mestu k ekologickejšiemu nakladaniu s odpadom. Všetky informácie o službe dostanú občania aj formou letákov do poštových schránok. Služba je určená pre občanov mesta, ktorí bývajú v rodinných domoch,“ uviedla vedúca odboru komunálnych služieb z Mestského úradu v Trnave Zuzana Bodišová.

Označovanie smetných nádob v lokalite Tulipán sa bude realizovať na týchto uliciach: Astrová, Bočná, Bratislavská, Coburgova, Dohnányho, G. Steinera, Gorkého, I. Markoviča, Jiráskova, Ľaliová, Limbová, Mýtna, Nevädzova, Odbojárska, Orgovánova, Osadná, Ostravská, Petzvalova, Ružová, Slovanská, Stromová, Tulipánová, 9. mája a Zlievarenská.

Pasportizácia smetných košov bude postupne pokračovať aj v ďalších lokalitách mesta s rodinnými domami, sfinalizovaná by mala byť do 31. októbra 2021. Plánovaný termín spustenia prevádzky projektu Moje smeti je naplánovaný na  november 2021.

22.9.2021 11:41

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?