Mesto Trnava

Od štvrtka sa postupne začnú otvárať detské ihriská v meste

Vzhľadom na stabilizujúcu sa epidemiologickú situáciu na Slovensku je na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR opäť možné otvoriť detské ihriská. Trnavské deti sa budú môcť vonku vyšantiť už od štvrtka 14. mája 2020. Ako prvé sa otvoria novšie ihriská v 21 lokalitách, ktoré budú každé ráno dezinfikované, vstup na ne bude preto možný až od 10.00 hod.

Tieto ihriská budú označené plagátom informujúcim o naďalej platných sprísnených hygienických pravidlách. Rodičia majú zabezpečiť dvojmetrový odstup medzi deťmi a minimálny fyzický kontakt, dbať na nosenie rúšok a mať so sebou prostriedok na dezinfekciu rúk.

 „Firmu, ktorá pre naše mesto zabezpečuje údržbu detských ihrísk, sme požiadali o každodennú dezinfekciu dotykových plôch herných prvkov. Okrem toho sa v súlade s usmernením ÚVZ SR budú raz za týždeň pieskoviská prekopávať a prelievať pitnou vodou. Ide o 31 pieskovísk, ktoré prevádzkuje samospráva,“ hovorí Eva Nemčovská, 1. zástupkyňa primátora mesta.

Od štvrtka 14. mája 2020 budú pre verejnosť otvorené ihriská v nasledovných lokalitách:

 • Kamenný mlyn
 • V Jame (Žihadielko)
 • Hospodárska (Žihadielko)
 • Limbová (spádové detské ihrisko)
 • Andreja Kubinu 5
 • Andreja Kubinu 2A
 • Andreja Kubinu 3A
 • Andreja Kubinu 5A
 • Spartakovská ulica
 • ihrisko za sídlom TTSK
 • Vodáreň
 • Zátvor 2
 • Zátvor 3
 • Jiráskova
 • Teodora Tekela
 • Vajanského
 • Na Hlinách
 • Sad Antona Bernoláka (Guliver)
 • Mozartova
 • Schumerova
 • Gejzu Dusíka


Okrem detských ihrísk budú sprístupnené a denne dezinfikované aj cvičebné prvky vrátane workoutového športoviska za sídlom Trnavského samosprávneho kraja.

Staršie ihriská, ktoré zatiaľ ostávajú pre verejnosť zatvorené, sú naďalej označené upozornením pre rodičov, aby namiesto nich uprednostnili iný spôsob trávenia voľného času s deťmi.

12.5.2020 14:40

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?