Mesto Trnava

Odborníci vyzývajú aj počas jesene k dodržiavaniu opatrení

Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a Konzílium odborníkov na jeseň očakávajú výraznejší nárast ochorení na COVID-19.

Dôvodmi sú predovšetkým návraty z dovoleniek, začiatok školského roka a presun podujatí do interiérov. Odborníci preto pripomínajú odporúčania pre verejnosť, podniky a inštitúcie. Najefektívnejším opatrením, ako minimalizovať dopady ochorenia na spoločnosť, je spoločná kolektívna zodpovednosť a dodržiavanie základných pravidiel:

  • využiť možnosť očkovania
  • dbať na hygienu rúk (vrátane dezinfekcie)
  • dodržiavať zásady respiračnej hygieny (používať jednorazové papierové vreckovky, prekrývať si ústa lakťovou jamkou pri kašli a kýchaní)
  • vyhýbať sa kontaktu s chorými osobami a uzavretým priestorom s vysokou koncentráciou ľudí
  • často účinne vetrať
  • v prípade ohrozenia nosiť správne nasadené rúško či respirátor
  • zostať doma v prípade ochorenia a vyhľadať lekársku pomoc

 
Odborníci apelujú, že očkovanie, zohľadňovanie odporúčaní a ohľaduplnosť k iným – zraniteľnejším, sú najefektívnejšími protipandemickými  opatreniami  v boji proti ochoreniu COVID-19. Svoj apel smerujú nielen na jednotlivcov, ale aj na podniky, školy či inštitúcie, napr. na domovy sociálnej starostlivosti.


Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v DSS

TS: Ministerstvo zdravotníctva SR
 

18.8.2022 8:47

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová