Mesto Trnava

Odídenci majú povinnosť mesačne hlásiť poskytnutie ubytovania

Ľudia z Ukrajiny s udeleným dočasným útočiskom majú v zmysle § 36a odseku 2 zákona 480/2002 Z. z. o azyle povinnosť každý mesiac ohlásiť, že im bolo poskytnuté ubytovanie zo strany oprávnenej osoby. Na tento účel slúži tlačivo s názvom Hlásenie odídenca. Vypĺňa sa pre každú osobu zvlášť (čo osoba, to tlačivo), zákonní zástupcovia vyplnia formulár pre každé dieťa samostatne.
 
Formulár na hlásenie poskytnutia ubytovania odporúčame stiahnuť z webstránky mesta a priniesť už vyplnený na ohlasovňu pobytov na mestskom úrade na Trhovej 3, čím sa urýchli doba vybavenia. Ak to nie je možné, je vytlačený formulár k dispozícii priamo na ohlasovni pobytov. Formulár je potrebné vypĺňať latinkou, nie azbukou.

12.4.2022 9:00

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová