Mesto Trnava

Odpovede na otázky k jódovým tabletám a krytom civilnej ochrany

Situácia na Ukrajine vzbudzuje obavy aj v susedných štátoch a Slovensko nie je výnimkou. Obavy sú pochopiteľné, panika však nie je na mieste. Slovenská republika je členom NATO a jej bezpečnosť nie je ohrozená. Mesto Trnava reaguje na opakujúce sa otázky verejnosti ohľadne krytov civilnej ochrany a jódových tabliet.

Jódové tablety

Jódová profylaxia sa v pravidelných intervaloch vydáva občanom Trnavy z dôvodu blízkosti jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Dodanie profylaktík má na starosti Okresný úrad v Trnave.
Naposledy tak bolo v roku 2017, distribúcia nových jódových tabliet je naplánovaná na toto leto. Mesto už nahlásilo potrebné počty a o konkrétnom termíne budeme včas informovať.
Mnohí občania sa informujú ohľadne dostupnosti jódových tabliet v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine. Upozorňujeme verejnosť, že podľa informácií Ministerstva zdravotníctva SR je preventívne užívanie jódových tabliet nežiaduce až zdraviu škodlivé. Neužívajte ich preto samovoľne, o ich potrebe by boli obyvatelia informovaní prostredníctvom systému varovania obyvateľstva.

Kryty civilnej ochrany

Mesto Trnava má vo vlastníctve dvadsaťdva krytov civilnej ochrany (CO). Sú to odolné a plynotesné úkryty, ktoré sa nachádzajú pod niektorými bytovými domami a sú určené pre ich obyvateľov (zoznam adries je uvedený pod článkom). Ďalších sedem krytov je vybudovaných pod školami v meste, ďalšie vlastnia rôzne firmy, závody a strategické podniky.
Spolu s úkrytmi na školách a v súkromnom vlastníctve je celková kapacita krytov CO v Trnave 6 120 miest. Pre drvivú väčšinu ľudí by ako úkryt v prípade ohrozenia na nevyhnutný čas slúžili tzv. JÚBS, teda jednoduché úkryty budované svojpomocne – pivnice, podzemné garáže, suterény a podobne.
Evidencia úkrytov CO je vedená v Pláne ukrytia, ktorý je súčasťou dokumentácie Plánu ochrany obyvateľstva mesta Trnava. Aktualizované súhrnné údaje z uvedených plánov sa predkladajú odboru krízového riadenia Okresného úradu Trnava, ktorý ich zapracováva do dokumentácie na úrovni okresu.
 
Ak by došlo ku krízovej situácii, nastala by predovšetkým evakuácia obyvateľov v súlade s pokynmi zodpovedných orgánov. Tento scenár však nie je aktuálny, Slovensko je stále bezpečnou krajinou a samospráva prosí obyvateľov, aby zachovali rozvahu a pokoj.
Zmierniť strach a neistotu pomáha aj informovanosť – konkrétne návody, ako postupovať v rôznych rizikových situáciách, nájdete v dokumente Čo by mal vedieť každý v prípade ohrozenia a v informáciách vyplývajúcich zo zákona o civilnej ochrane obyvateľstva, ktoré sú zverejnené na webstránke mesta trnava.sk

Zoznam krytov civilnej ochrany vo vlastníctve mesta:

 • A. Sládkoviča 5
 • F. Veselovského 2
 • Hospodárska 6
 • Hospodárska 15
 • Hospodárska 21
 • Hospodárska 24
 • Hospodárska 27
 • Ľ. Podjavorinskej 24
 • Ľ. Podjavorinskej 25
 • Slovanská 1
 • Slovanská 13
 • Slovanská 16
 • Slovanská 19
 • Študentská 17
 • Študentská 20
 • Študentská 26
 • Študentská 27
 • Študentská 53
 • Zelenečská 61
 • Zelenečská 67
 • Zelenečská 81
 • Zelenečská 91

10.3.2022 8:35

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová