Mesto Trnava

Október v znamení prevencie rakoviny prsníka

Mesiac október má prívlastok ružový a je venovaný zvyšovaniu povedomia o prevencii rakoviny prsníka. Verejnosti, no najmä ženám intezívne pripomína dôležitosť preventívnych skríningových mamografických vyšetrení vo veku od 50 do 69 rokov, kedy sa rakovina prsníka vyskytuje najčastejšie. 
 

Pozvánka na prednášku
 
Predchádzať tomuto onkologickému ochoreniu sa dá správnou životosprávou, ale predovšetkým včasným skríningom. Ženy by nemali zanedbávať ani samovyšetrenie prsníkov. Pri včasnom zachytení je ochorenie dobre liečiteľné a vo veľa prípadoch aj vyliečiteľné. 
 
Mnohé októbrové aktivity sa budú v jednotlivých inštitúciách a mestách venovať tejto problematike. Asi najznámejším prejavom solidarity je nasvietenie historických dominánt či dokonca budov jednotlivých pracovísk. Osvetlenie na ružovo bude na Slovensku prebiehať 15. 10. (15. október je tradične Medzinárodným dňom pre zdravé prsia (Breast Health Day)) a v Trnave potrvá nasvietenie budovy radnice až do 21. 10.  2021. V tento deň sa pri príležitosti Dňa národného mamografického skríningu uskutoční edukačná prednáška o prevencii rakoviny prsníka, o správnom životnom štýle a zdravej životospráve. Od 14.00 do 17.00 hodiny bude v aule Pazmaneum FZaSP TU v Trnave v rámci verejno-vzdelávacieho podujatia možný aj nácvik samovyšetrenia prsníka na modeloch. 
 
Program podujatia
 
Ďalšie informácie k skrínigovému vyšetreniu
 
 

6.10.2021 8:21

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?