Mesto Trnava

Opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu platia aj v domoch smútku a kancelárii správy cintorínov

Nevyhnutné preventívne opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu prijal aj prevádzkovateľ pohrebísk mesta Trnavy. Kontakty s verejnosťou sú už obmedzené na najvyššiu možnú mieru. Dočasne sa budú vybavovať iba pohreby a do kancelárie správy cintorínov na Kamennej ceste smie vstúpiť naraz len jedna osoba s tvárou chránenou rúškom alebo šatkou či šálom. Upravené sú aj otváracie hodiny.

Preventívne hygienické opatrenia boli nariadené v kancelárii aj v domoch smútku. Dôsledná dezinfekcia všetkých povrchov sa uskutoční aj po každom smútočnom obrade.
Vzhľadom na to, že podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje od 10. marca 2020 až do odvolania usporadúvať hromadné podujatia, poslednej rozlúčky so zosnulým sa môžu zúčastniť len najbližší pozostalí, najviac desať osôb.
Smútiacim pozostalým dôrazne odporúčame použiť rúška alebo šál či šatku na vytvorenie bariéry medzi tvárou a vonkajším prostredím a zdržať sa prejavov sústrasti s podávaním rúk a objatiami.
Úmrtie blízkeho človeka je veľkou psychickou záťažou pre pozostalých, ale ani v hlbokom smútku by sme nemali zabúdať na seba, príbuzných a ostatných spoluobčanov. Zodpovedným prístupom a rešpektovaním vyššie uvedených opatrení prispejeme k obmedzeniu šírenia prenosného ochorenia COVID-19.

Úprava otváracích hodín správy cintorínov na Kamennej ceste
16. 3. 2020 PONDELOK: 8.00 – 13.00
17. 3. 2020 UTOROK: ZATVORENÉ
18. 3. 2020 STREDA: 8.00 – 13.00
19. 3. 2020 ŠTVRTOK: ZATVORENÉ
20. 3. 2020 PIATOK: 8.00 – 13.00

16.3.2020 13:29

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?