Mesto Trnava

Parkovacie miesta pri bytovkách na Hlbokej budú od februára súčasťou rezidentskej zóny R3

V stredu 1. februára 2023 sa parkovacie miesta pri bytových domoch na Hlbokej 8A až 29 začlenia do rezidentskej zóny R3. Túto zmenu prinieslo VZN č. 591, so spoplatnením sa čakalo na úpravu parkovacích miest a dokončenie dopravného značenia. Na to, aby mohlo byť parkovacie miesto riadne spoplatnené, musí byť totiž označené zvislým (dopravné značky) aj vodorovným (namaľované čiary) dopravným značením.

Výhody pre Trnavčanov

Statická doprava v danej lokalite je zaťažená vozidlami návštevníkov centra mesta, polikliniky, daňového úradu aj blízkeho obchodného centra. Z toho dôvodu dostanú obyvatelia možnosť čerpať výhody pre rezidentov. Za rezidenta sa považuje ten, kto má v danej zóne trvalý pobyt (prípadne prechodný s tým, že na trvalý pobyt je prihlásený inde v Trnave).
Dôvodom zvýhodnenia občanov Trnavy je, že platia miestne dane a okrem toho na nich samospráva dostáva podielové dane. Vďaka tomu môže mesto rásť a napredovať.

Dôležitou informáciou je, že zaplatená úhrada v Zóne R3 umožňuje parkovať aj v Zóne R2, Zóne R6 a v Zóne B. V prípade, že si kúpite parkovaciu kartu Zóny R3 alebo kartu Rezident Zóny R3, parkujete zdarma aj v Zóne C pri mestskej poliklinike.

Parkovanie pre návštevy

Častou otázkou býva, čo s parkovaním návštev. Držitelia parkovacej karty Rezident zóny na prvé auto na byt majú možnosť uplatniť v aplikácii DataMesta svojim návštevám bezplatné parkovanie v rozsahu 100 hodín ročne. Stačí len nastaviť čas, EČV návštevníka a sledovať čerpanie kreditu v aplikácii.
Túto možnosť majú aj tí rezidenti, ktorí auto nevlastnia. Potrebujú na to len kartu Návšteva zóny a webovú aplikáciu DataMesta, cez ktorú sa kredit uplatňuje. Keďže sami nezaťažujú verejný priestor vozidlom, dostanú kredit až 150 hodín ročne.
Ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí sú odkázaní na osobnú asistenciu či opatrovanie, alebo im je poskytovaná domáca opatrovateľská služba (a takisto rodičia detí s ŤZP), majú s kartou Návšteva zóny – ŤZP možnosť čerpať až 250 hodín pre návštevy ročne.

Obyvatelia či návštevníci Zóny R3 na Hlbokej môžu využiť aj parkoviská Zóny B pri Mestskom zimnom štadióne, kde sa platí iba v pracovných dňoch od 8.0 do 18.00 h. Cez webovú aplikáciu DataMesta je to len 20 centov na hodinu.

V prípade záujmu o parkovaciu kartu je najjednoduchšie zaregistrovať sa vo webovej aplikácii na adrese datamesta.trnava.sk a požiadať o jej vydanie online. Pozrite si podrobný návod, ako pracovať s aplikáciou DataMesta.

Regulácia parkovania vnáša poriadok do verejného priestoru a znižuje počet áut, ktoré stoja na sídliskách. Zvyšuje tým kvalitu života obyvateľov, ako sa ukázalo v už zabehnutých rezidentských zónach v rámci Trnavy. Okrem iného v nich došlo k 15 až 30-percentnej redukcii počtu zaparkovaných vozidiel.

Ako zaplatiť za parkovanie, ak nemáte parkovaciu kartu?

Parkovanie v regulovanej zóne R3 je spoplatnené nonstop od pondelka do nedele od 00.00 do 24.00 h. Parkovné možno okrem parkovacej karty uhradiť:

  • vo webovej aplikácii datamesta.trnava.sk (najvýhodnejšia možnosť),
  • v parkovacom automate (v tejto lokalite stojí pri odbočke z Hlbokej k bytovým domom),
  • SMS správou na číslo 2200 (v tvare TTR3 EČV počet hodín).

Mapa novo pričlenenej lokality na Hlbokej do Zóny R3:

31.1.2023 18:38

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová