Mesto Trnava

Parkovné v Trnave môžete zaplatiť aj SMS-kou

Ako sme vás už informovali, od 1. októbra vodiči opäť platia úhradu za dočasné parkovanie a mestské komunikácie sú rozdelené do troch zón – zóna A, B a zóna C. K pôvodným 35 parkovacím automatom pribudne 14 nových, nový samostatný závorový systém na Starohájskej ulici a nové dopravné značenie. Novinkou je tiež možnosť zakúpiť si parkovací lístok v zóne A, aj v zóne B formou SMS správy.

Zóna A
SMS parkovací lístok v tejto zóne sa dá zakúpiť zaslaním SMS na číslo 2200 v tvare TTA medzera EČV vozidla medzera počet hodín parkovania od 1 do 10. Cena za takto zakúpenú hodinu parkovania je 60 centov.
Zóna A sa nachádza v historickom centre a je ohraničená komunikáciami Hlboká, Kollárová, Hospodárska a Rybníková. Hodinové parkovanie tu stojí 50 centov, neprenosná ročná parkovacia karta 400 eur, polročná 210 eur, štvrťročná 110 eur a mesačná 50 eur.
Parkovací automat peniaze nevydáva. Za každých vhodených 10 centov sa v zóne A pripočíta 12 minút parkovania. Vodič si môže zakúpiť parkovací lístok v hodnote od 50 centov až do 10 eur.

Zóna B
Z technických príčin nebude táto zóna spoplatnená približne do polovice októbra 2012. SMS parkovací lístok v tejto zóne sa dá zakúpiť zaslaním SMS na číslo 2200 v tvare TTB medzera EČV vozidla medzera počet hodín parkovania od 1 do 10. Cena za takto zakúpenú hodinu parkovania je 30 centov.
Do zóny B patria parkoviská na Sladovníckej, Hospodárskej, Rybníkovej a Kollárovej ulici vrátane parkoviska oproti bývalým parným kúpeľom. Výška úhrady v tejto zóne bude 20 centov za hodinu. Neprenosná ročná parkovacia karta stojí 150 eur, polročná 80 eur a štvrťročná 45 eur.
Parkovací automat peniaze nevydáva. Za každých vhodených 10 centov sa v zóne B pripočíta 30 minút parkovania. Vodič si môže zakúpiť parkovací lístok v hodnote od 20 centov až do 5 eur.

Po zaslaní SMS v správnom tvare na 2200 prichádza do niekoľkých minút spätná SMS, ktorá obsahuje EČV vozidla, zónu, cenu parkovného, dĺžku platnosti a kód. 10 minút pred uplynutím úhrady parkovného príde vodičovi upozorňujúca SMS s pokynmi pre možnosť predĺženia.
V prípade, že vodič potrebuje vytlačiť potvrdenie o zakúpení parkovacieho lístka, je potrebné kliknúť na stránku, zadať telefónne číslo, z ktorého bol lístok zakúpený, a kód, ktorý sa nachádza v spätnej SMS.

• Po úspešnom prihlásení sa zobrazí chronologicky usporiadaný prehľad úhrad v tabuľke s uvedením ich jednotlivých detailov.

• V prípade potreby si môže záujemca potvrdenie vytlačiť jednoduchým kliknutím na príkaz vytlačiť v pravom stĺpci tabuľky pri zvolenej úhrade. Zadaním príkazu na vytlačenie sa zobrazí potvrdenie a výzva na samotné uskutočnenie tlače.

• Po vytlačení sa kliknutím na tlačidlo naspäť vráti do predchádzajúceho zoznamu úhrad, kde môže opäť zvoliť potrebnú úhradu pre vytlačenie jej potvrdenia.

• Následne sa zmení i status úhrady SMS parkovacieho lístka na vytlačený s aktuálnym dátumom.

• V prípade potreby prehľadu daňových dokladov o parkovnom, ktorých tlač už bola realizovaná, parkujúci môže zvoliť zoznam DAŇOVÉ DOKLADY, čím sa dostane do ich prehľadu. Ten zodpovedá stavu vytlačených SMS úhrad parkovného, respektíve SMS parkovacích lístkov.

• Po skončení práce je potrebné sa odhlásiť zadaním príslušného príkazu priamo na stránke.

2.10.2012 17:34

Komentárov: 0