Mesto Trnava

Participatívne plánujeme detské ihrisko na Vajanského ulici

V lete minulého roku sa uskutočnilo stretnutie výboru mestskej časti č. 1 Trnava – STRED, na ktorom prítomní občania vyjadrili svoje požiadavky a zhodli sa na tom, že by na Vajanského ulici uvítali nové detské ihrisko. Mestský úrad v Trnave reaguje na túto potrebu a preto sme sa rozhodli riešiť túto záležitosť formou participatívneho plánovania.

Vzhľadom na to, že priestory podzemných garáží pod Vašimi bytovými domami si budú v budúcnosti vyžadovať rekonštrukciu, uvažujeme v tejto lokalite o umiestnení menšieho detského ihriska. Komplexnejší projekt je možné realizovať až po rekonštrukcii podzemných garáží. Do úvahy pripadajú dve lokality.


Pozývame všetkých, ktorí majú záujem prispieť k návrhu riešenia tejto lokality, aby vyplnili online dotazník. Do domácností tamojších rezidentov bol dotazník distribuovaný aj v tlačenej forme, odovzdať ho je možné na radnici u informátora na Hlavnej 1(otvorené je nonstop), uzávierka prijímania dotazníkov je 20. februára 2018.

Vaša spätná väzba nám pomôže efektívne pristúpiť k obnove tohto miesta blízko centra Trnavy, aby jeho výsledná podoba dobre slúžila tým, ktorí ho budú navštevovať.


Aktuálny stav na Vajanského

13.2.2018 8:17

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová