Mesto Trnava

Participatívne plánujeme úpravu Kapitulskej ulice

S príchodom príjemného počasia sme preniesli proces participatívneho plánovania z uzavretých miestností von priamo do riešeného priestoru. Na poslednom Trnavskom rínku, ktorý sa konal v sobotu 13. mája 2017 na Kapitulskej ulici, mali záujemcovia v stánku Mesta Trnava príležitosť vyjadriť svoje nápady a pripomienky k zamýšľanej revitalizácii tejto lokality.  


Stánok Mesta Trnava prilákal množstvo ľudí

Podnety sme zbierali od 9. do 13. hodiny, o 15.00 h sme otvorili verejné stretnutie pre obyvateľov Kapitulskej, ktorí boli o konaní akcie upovedomení plagátmi vo svojich domácnostiach a prevádzkach; ponuku však využili iba traja z nich. Stretnutie napriek tomu prinieslo množstvo podnetných výstupov. Tie ďalej rozšíri dotazník v online aj tlačenej forme, ktorý bol rezidentom distribuovaný dnes, vo štvrtok 25. mája.


Návštevníci mali možnosť značiť svoje pripomienky priamo do mapy.

Medzi najväčšie problémy lokality prítomní na verejnom stretnutí zaradili nočný hluk (najmä cez víkendy a po polnoci, keď v parku robia hluk ľudia pod vplyvom alkoholu) a bezdomovcov, ktorí po sebe v parku zanechávajú neporiadok.

Priestor je podľa domácich zanedbaný, trávnikom chýba svetlo a závlaha, takže na niektorých miestach nerastú, a sú taktiež znečistené exkrementami psov, ktoré ich majitelia nezdvíhajú. Požadujú zlepšiť údržbu zelene, doplniť kvety, ošetriť stromy a trávniky, tak, aby na nich ľudia mohli sedieť. Neželajú si pridávať spevnené plochy, radšej chcú rozšíriť plochy vegetácie.

V lete tu chýba voda, či už vo forme pitnej fontány alebo osviežujúcej vodnej hmly. Občanom by sa páčilo mať tu aj peknú, farebnú fontánu.

Park by sa podľa nich mohol využívať ako mestské trhovisko, prípadne ako miesto konania sobotných trhov, celkovo by si však mal ponechať charakter prírodno-relaxačného priestoru.


Návrhy boli rôznorodé.

Venovali sme sa aj otázkam dopravy. Autá chodia po Kapitulskej často veľmi rýchlo, prítomní by uvítali znížiť povolenú rýchlosť na 30 km/hod. osadením dopravnej značky.


Občanov táto forma participácie zaujala.

Parkovanie v tejto oblasti je problematické, medzi návrhmi prítomných často zaznievalo jeho obmedzenie, aspoň zo strany Námestia sv. Mikuláša. Potrebné je aj znovu vyznačiť vyblednutý priechod pre chodcov pri rožnom hoteli.

V rámci prevencie vandalizmu či drogovej činnosti viacerí občania navrhli strážiť tento priestor kamerovým systémom napojeným na mestskú políciu. Ďalšími podnetmi bol zákaz venčenia psov v parčíku, umiestnenie pamätníkov významných trnavských osobností (ako je busta Mikuláša Schneidera – Trnavského na začiatku parku), dokonca pódium na vystúpenia, kaviareň, cukráreň či mliečny bar.


Verejné stretnutie bolo síce komorné, ale zato prínosné.

Nápady boli rôzne, na jednom sa však návštevníci stánku Mesta Trnava aj obyvatelia Kapitulskej sa zhodli: tento priestor potrebuje modernizovať a skultivovať, aby bol plnohodnotne využitý jeho potenciál príjemného oddychového miesta plného zelene v centrálnej mestskej zóne.

Úlohou odboru územného rozvoja a koncepcií Mestského úradu v Trnave na najbližšie obdobie je spracovať spätnú väzbu z dotazníkov a verejného stretnutia do podoby zadania pre architekta, ktorý navrhne najvhodnejší spôsob úpravy tejto lokality.

Lokalita

GPS:
N 48.37742333513637 / E 17.592346968817083

25.5.2017 12:47

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová