Mesto Trnava

Participatívny rozpočet 2017 sa teší veľkému záujmu občanov

Viac ako šesťdesiat občanov Trnavy a študentov trnavských vysokých škôl sa zúčastnilo na prvom verejnom stretnutí v rámci Participatívneho rozpočtu 2017, ktoré sa uskutočnilo v utorok 7. februára na trnavskej radnici. Na jeho realizáciu vyčlenila samospráva v tohtoročnom rozpočte mesta 50 000 eur.

Po úvodnom zhrnutí projektov úspešného pilotného ročníka 2016 a opätovnom objasnení podstaty a cieľov participácie sa občania na základe aktuálnych tém rozdelili do piatich komunít zameraných na šport a dopravu, zeleň a verejné priestranstvo, seniorov, sociálne témy a kultúru. Po následnej diskusii pod vedením facilitátorov každá skupina prezentovala svoje podnety a návrhy.
Najväčší záujem podieľať sa spoločne na projektoch, ktoré prispejú k zlepšeniu života v našom meste, prejavili občania v oblasti zelene a životného prostredia. Predložené podnety sú zamerané napríklad na obnovu záhrad na Linčianskej, založenie trávnatých porastov s pôvodnými druhmi lúčnych kvetov, na kompostovanie rastlinného odpadu v areáloch základných a materských škôl, ap.
Seniori majú záujem pokračovať v minuloročnom úspešnom projekte Tančiareň pre seniorov, ale radi by získali aj priestory a inštruktorov na špeciálne cvičenie a priestory na záhradkárčenie.
Podnety v sociálnej oblasti reflektujú do značnej miery aktuálne problémy súčasnej spoločnosti. Občania sa chcú zamerať na formovanie osobnosti mladých ľudí, duchovné povzbudenie ľudí bez domova prostredníctvom možností na sebarealizáciu, či na vytvorenie priestoru pre spoločné rodinné športové aktivity.
Pozoruhodné námety sa objavili aj v oblasti kultúry. Patrí k nim napríklad multikultúrny festival pod záštitou študentskej organizácie AIESEC zameraný na spoznávanie iných kultúr či jazyková kaviareň určená pre všetkých, ktorí sa chcú prirodzeným spôsobom zdokonaliť v aktívnom používaní cudzieho jazyka. 
Silné zastúpenie mala oblasť dopravy v meste, ktorá často rezonuje aj v diskusiách na sociálnej sieti. Práve v tejto oblasti sa však dá najviac očakávať, že realizácia niektorých podnetov nebude v kompetencii mestskej samosprávy. Pokiaľ ide o športové aktivity, jeden z podnetov bol napríklad zameraný na podporu športového tanca v Trnave, ďalší na vytvorenie multifunkčného športového ihriska v areáli Základnej školy na Spartakovskej ulici.
Participatívne komunity sa budú ďalej stretávať a komunikovať, aby jednotlivé podnety postupne nadobudli konkrétne kontúry. V procese ich premeny na projekty však budú mať dôležité slovo aj súvisiace odbory mestského úradu. Ich úlohou bude okrem iného overiť možnosti realizácie projektov napríklad v tom zmysle, či je navrhovaný zámer na pozemku, resp. v objekte vo vlastníctve mesta, či nie je v rozpore s územným plánom mesta, alebo či je realizácia projektu v kompetenciách samosprávy a nezasahuje do kompetencií inej inštitúcie.
O ďalšom vývoji Participatívneho rozpočtu 2017 budeme priebežne informovať.


Aj tento rok uviedol občanov do problematiky participácie Peter Nedoroščík z občianskeho združenia Utopia (druhý zľava).

Lokalita

GPS:
N 48.376810468245736 / E 17.58566290395197

8.2.2017 20:03

Komentárov: 0

 
Komentáre
Ak chcete pridať vlastný komentár prihláste sa alebo zaregistrujte

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?