Mesto Trnava

Participatívny rozpočet v Trnave bude v roku 2018 fungovať podľa nových pravidiel

Mesto Trnava sa rozhodlo po dvoch ročníkoch Participatívneho rozpočtu (PR) vyhodnotiť celý proces a pristúpiť k úprave pravidiel, podľa ktorých bude PR prebiehať v budúcnosti. Návrh pravidiel prináša dve základné novinky.  

Prvou novinkou je dvojročný cyklus. Prax ukázala, že požiadavky, ktoré chcú obyvatelia prostredníctvom PR riešiť si vyžadujú dlhšiu dobu na prípravu. Realizácie investičných projektov typu detské ihrisko, úprava verejných plôch a pod. je nutné riešiť minimálne jeden kalendárny rok. Z toho dôvodu počas prvého roka PR budú obyvatelia prichádzať so svojimi nápadmi, o ktorých v jeho závere aj rozhodnú. V druhom roku sa jednotlivé projekty a zadania budú realizovať. Dostávame sa tak k druhej novinke, ktorou je, že obyvatelia mesta nebudú rozhodovať len o občianskych projektoch, ale aj o investičných zadaniach.

Občianske projekty môžu byť drobné investičné akcie, podujatia, alebo inovatívne služby, ktoré navrhujú, a zároveň aj realizujú obyvatelia v spolupráci s mestom do maximálnej výšky 5 000 €. Investičné zadania rovnako navrhnú obyvatelia mesta, ale svojou náročnosťou si vyžadujú realizáciu zo strany samosprávy. Ich maximálny rozpočet by mal byť vo výške 50 000 € pre jedno zadanie.

Nové pravidlá sa Mesto Trnava rozhodlo pripraviť spoločne s verejnosťou. Na začiatku novembra 2017 samospráva pripravila stretnutie s obyvateľmi, ktorí participovali na PR v roku 2016 a 2017. Na základe ich spätnej väzby prebehlo 30. novembra druhé diskusné fórum o témach, ktoré bolo potrebné na základe ich skúsenosti v rámci PR upraviť. Do tejto diskusie boli prizvaní predstavitelia aktívnych združení, organizácií, spolkov, či športových klubov, ktoré pôsobia v Trnave.

Podnety z oboch stretnutí boli zapracované do návrhu pravidiel PR, ktoré mesto zverejnilo 2. januára 2018. Do 16. januára majú obyvatelia Trnavy možnosť poslať samospráve svoje postrehy k zverejnenému návrh pravidiel. V utorok, 9. januára môžu svoj názor vyjadriť aj osobne na verejnom stretnutí, ktoré sa uskutoční od 17.00 hod. v zasadačke mestského zastupiteľstva v budove Radnice.

Na 18. januára 2018 je naplánovaný odborný panel, ktorého súčasťou budú projektoví koordinátori PR za roky 2016 a 2017, zástupcovia mestského úradu a poslaneckých klubov mestského zastupiteľstva v Trnave. Úlohou panelu bude nájdenie zhody na podobe finálneho návrhu pravidiel, ktorý sa predloží na schválenie mestskému zastupiteľstvu vo februári 2018.

Všetky informácie o pripravovaným zmenách v ďalšom ročníku, ako aj informácie o všetkých projektoch ostatných ročníkov, fotografie, reportáže a zaujímavé články nájdete na webovej stránke pr.trnava.sk.

3.1.2018 10:00

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová