Mesto Trnava

Plánovaná úprava chodníka pri františkánskom kostole

Časť Radlinského ulice od mosta po Bernolákovu bránu bola počas minulého roka zrekonštruovaná, v lete tohto roku dostal novú podobu aj priestor pri pamätníku Antona Bernoláka. Za Bernolákovou bránou však návštevníkov historickému centra víta chodník v nie najlepšom stave. Do konca roka bude úsek od hradieb až po začiatok Divadelnej ulice vynovený: chodník pri františkánskom kostole dostane novú dlažbu.

Bernolákova brána predstavuje hranicu medzi Mestskou pamiatkovou rezerváciou a príhradobným priestorom. Z tohto dôvodu nebude na novom chodníku pokračovať betónová dlažba, ale použije sa povrch z prírodného kameňa. Má ísť o platne z netriedenej mrákotínskej žuly (prípadne ekvivalent) šedo-béžovej farebnosti. Tento typ dlažby môžete vidieť na Hlavnej ulici pred radnicou, kde tvorí podklad pre erby partnerských miest pri vlajkosláve.

Uvedená lokalita je súčasťou Námestia kráľovnej Konštancie, ktoré svoje meno dostalo len nedávno. Mestskému zastupiteľstvu ho navrhol historik a čestný občan Trnavy Peter Horváth. Toto námestie nieslo meno manželky českého kráľa Přemysla Otakara I. už v 19. storočí, no neskôr bolo jeho pomenovanie zmenené.

Kráľovná Konštancia si však „svoje“ námestie rozhodne zaslúži. Trnava bola súčasťou jej svadobného vena, ktoré dostala od svojho otca, uhorského kráľa Bela III. Konštancia toto územie "skultivovala, začlenila do obchodných ciest a postavila základy budúceho osídlenia a rozkvetu Trnavy,“ píše v návrhu Peter Horváth. Neskôr ho spolu s ďalšími pozemkami od Trnavy až po Malé Karpaty postúpila svojmu synovcovi Belovi IV., ktorý v roku 1238 Trnavu povýšil medzi slobodné kráľovské mestá.

 

Lokalita

GPS:
N 48.37691736416485 / E 17.58317381398615

10.10.2016 19:48

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová