Mesto Trnava

Podujatie TEDA odprezentuje aktívnych vedcov z oblasti psychológie, astrofyziky či neuromarketingu

Občianske združenie Lifestarter v rámci projektu Učiaca sa Trnava organizuje podujatie s názvom TEDA – #trnavská_veda, ktoré sa uskutoční 20. mája 2022 v Kine Hviezda na Paulínskej 1 v Trnave.

Podujatie je rozdelené do dvoch samostatných blokov, od 10.00 do 12.00 hod. a od 19.00 do 21.45 hod. Oba bloky sú určené pre verejnosť, ktorú zaujímajú témy týkajúce sa umelej inteligencie, neuropsychológie či liečenia infekcie a rakoviny plazmou v budúcnosti.

Účastníci podujatia TEDA – #trnavská_veda tak budú mať možnosť získať vedecké poznatky, logicky sa zamyslieť nad ich účinkom a aplikovať ich v bežnom živote. Na konci každej prednášky budú môcť diváci položiť hosťom niekoľko otázok prostredníctvom platformy SLIDO.  V rámci doobedňajšieho bloku v čase sú pre účastníkov pripravení traja vedci v samostatných prednáškach.

Ako prvý sa predstaví Ing. Jozef Magdolen z Ústavu výskumu progresívnych technológií  Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Trnave, ktorý účastníkom priblíži používanie umelej inteligencie v astrofyzike. Súčasťou doobedňajšieho programu bude aj Ing. Tamás Darázs z Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ktorý prezradí, ako neuromarketing vplýva na naše podvedomie. Mgr. Patrik Havan z Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave odprezentuje, aké sú aktuálne problémy sociálnych vied.

Na doobedňajší program je voľné vstupné. Program je určený pre každého milovníka vedeckého bádania a učenia sa nových vecí. Účasť na tomto bloku je potrebné potvrdiť registračným formulárom pre jednotlivca, alebo ak ste učiteľ/učiteľka SŠ a chcete zobrať svojich žiakov na podujatie registračným formulárom pre skupinu.

Večerný program odštartuje doc. RNDr. Zdenko Machala, DrSc. z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý počas prednášky bude hľadať odpovede na otázku, či raz budeme liečiť infekcie a rakovinu plazmou. Ďalším vedcom, ktorý účastníkom odprezentuje svoje poznatky, bude Mgr. Andrej Dobrotka, PhD. z Ústavu výskumu progresívnych technológií Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Trnave, ktorý ľudsky priblíži tému družicového pozorovania horúceho plynu v dvojhviezdach a aktívnych galaxiách. Záver večerného programu bude patriť otázke, či dokážeme zmenou mozgu zmeniť aj svoj život, ktorú zodpovie uznávaný neuropsychológ a neurovedec PhDr. Robert Krause, PhD., MBA.

Vzhľadom na kvalitný obsah, ktorý vám organizátori pripravili, je vstupné večerného programu spoplatnené sumou 5 € (deti do 12 rokov zadarmo, ZŤP 3  €) a vstupenky je možné si zakúpiť prostredníctvom webu TICKETPORTAL.

Učiaca sa Trnava je projekt rozvoja celoživotného učenia sa, ktorého súčasťou je tvorba stratégie výchovy a vzdelávania, networking vzdelávacích inštitúcií, ale aj organizovanie rôznych podujatí. Sekundárnym cieľom je tiež zapojenie Mesta Trnava do medzinárodnej siete učiacich sa miest, zastrešenej Inštitútom celoživotného vzdelávania UNESCO. Viac informácií o harmonograme podujatia, ale aj iných pripravovaných aktivitách, nájdete na webovej stránke organizátora alebo na Facebooku. 

4.5.2022 10:00

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová