Mesto Trnava

Polčas prác: Námestie SNP získava novú podobu

Námestie SNP je na polceste k svojmu vynovenému vzhľadu. Rekonštrukčné práce, ktoré na námestí začali v polovici januára tohto roku, napredujú. Návrh námestia pripravil trnavský ateliér DV vychádzajúc z jeho podoby z 20-tych rokov minulého storočia z dielne architekta Josefa Mareka. Projekt realizuje spoločnosť INGDOP, s.r.o.

Rekonštrukcia Námestia SNP- Priestor pred súdom

Práce na Námestí SNP a na uliciach Vajanského a Dolné Bašty sa týkajú dovedna pätnástich stavebných objektov. V centre pozornosti je mostné prekrytie Trnávky pri knižnici, ktoré bolo postavené ešte pred prvou svetovou vojnou. Rekonštrukcia tejto historickej technickej pamiatky bola nevyhnutná, pretože jej stav nevyhovoval plnému dopravnému zaťaženiu. V uplynulých mesiacoch dostalo premostenie novú konštrukciu v podobe železobetónovej dosky s rebrami a spevnilo sa podložie.

Azda najviac viditeľnými sú práce na spevňovaní ciest a plôch. Takmer na celom úseku realizátor prác zistil neúnosné podložie, preto pristúpil k jeho výmene a vystuženiu nového podkladu z kameniva. Až následne došlo k naneseniu ďalšej, podkladovej vrstvy a k položeniu dlažby chodníkov a priechodov pre chodcov, ktorú doplnili pôvodné kamenné a nové žulové obrubníky.

Rekonštrukcia Námestia SNP- Chodník pri Evanjelickom dome

Pamätník a sochy sa vrátia

Nie všetky práce však prebiehajú len na námestí. Bronzový pamätník oslobodenia, výrazný prvok Námestia SNP, bol pod dozorom reštaurátora demontovaný z jestvujúceho podstavca a odložený do depozitu, kde ho odborne očistia a ošetria. V závere obnovy námestia bude naň opäť umiestnený, dostane však nový podstavec i miesto. Zabezpečí sa tak stabilita pamätníka a jeho vhodná pozícia v rámci koncepcie celého obnoveného priestoru. Zreštaurovaný bude i Pamätník nespravodlivo prenasledovaných, ktorý bude premiestnený na nové miesto pri knižnici a dostane nový základ.

Prekrytím Trnávky vznikne ucelený oddychovo-parkový priestor. Do tohto parčíka sa vrátia rekonštrukčné kópie barokových sôch sv. Jozefa a Panny Márie, dôjde k vybudovaniu nového oplotenia a vytvoreniu spevnených plôch s mlatovým povrchom. Na reštauráciu bola odvezená i pôvodná kamenná obruba fontány, zatiaľ čo zvyšná časť fontány bola očistená od existujúcich náterov prúdom piesku. Zároveň sa vybudovala šachta pre technológiu fontány aj rozvody inžinierskych sietí a závlah na námestí.

Rekonštrukcia Námestia SNP- Priestor parku

Významné archeologické nálezy

Súbežne s rekonštrukčnými prácami prebiehal v uplynulých mesiacoch na Námestí SNP aj archeologický výskum. Tím pod vedením Erika Hrnčiarika z Trnavskej univerzity našiel na mieste nálezy z rôznych historických období, ktoré približujú dejiny mesta. Výsledky archeologického výskumu budú zároveň prezentované priamo na námestí na spevnených plochách. Odlišnou dlažbou sa znázornia pozostatky barbakanu, opevnenia, kostola a mostu.

Rekonštrukcia Námestia SNP- Ulička pred knižnicou

Rekonštrukcia pokračuje

V najbližšom období sa budú realizovať práce na spevnených plochách, najmä na spojnici ulíc Vajanského a Dolné Bašty. Cieľom je, aby bol tento priestor spriechodnený už počas Tradičného trnavského jarmoku. Takisto budú pokračovať práce na moste pri knižnici, ktorý je dôležitým miestom kvôli prejazdu stavebnej techniky a následným prácam na premostení pri soche generála Štefánika. Stavebný ruch bude naďalej v parku, kde sa pracuje na chodníkoch, jeho oplotení a budú sa realizovať sadové úpravy. Tie na Námestí SNP vyvrcholia v priebehu novembra výsadbou stromov a finálnou úpravou povrchu chodníkov. Na námestie čoskoro pribudnú aj stožiare verejného osvetlenia.

Projekt obnovy Námestia SNP vo finále prinesie moderný, vkusný priestor v centre mesta. Vytvorí sa tu pešia zóna, ktorá sa plynulo napojí na Hlavnú ulicu a Ružový park. Ulice Vajanského a Dolné Bašty budú pre vodičov neprejazdné a námestie bude napojené na novú cyklotrasu na ulici A. Žarnova. Okrem spevnenia povrchov a obnovy inžinierskych sietí tu pribudne i nová zeleň.

Projekt v hodnote takmer 2,8 milióna eur je financovaný z rozpočtu mesta a najmä z Integrovaného regionálneho operačného systému (IROP) 2014 –  2022 v podobe nenávratného finančného príspevku vo výške 1 841 529 eur. Hotový by mal byť do konca aktuálneho kalendárneho roku.


Logo Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020Logo Ministerstva investíciíLogo Európskeho fondu regionálneho rozvoja

3.8.2023 8:00

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová