Mesto Trnava

Použité jedlé tuky a oleje odovzdáte bezplatne na trnavských zberných dvoroch

Čo s olejom, ktorý ostane po vyprážaní? Kam vyliať obsah fritézy? Rozhodne nie do výlevky či toalety. Použitý a prepálený jedlý olej a tuk z kuchyne nepatrí ani do zmiešaného odpadu. Najlepším spôsobom, ako s ním naložiť, je zaniesť ho na zberný dvor. V rámci Trnavy ho bezplatne odovzdáte na ktoromkoľvek zo siedmich zberných dvorov, vďaka čomu ušetríte naše životné prostredie pred zbytočnou záťažou a predídete problémom s kanalizačným systémom.

Oleje a tuky, ktoré sa dostanú do odpadových vôd, totiž zanášajú kanalizáciu a zároveň priťahujú hlodavce. Navyše, jeden deciliter oleja dokáže znečistiť až niekoľko tisíc litrov vody. Rozumným nakladaním s touto surovinou nielen šetríme životné prostredie, ale jej dáme aj ďalšie využitie. Použitý rastlinný olej nie je bezcenný odpad, ale dá sa premeniť na iný užitočný produkt, napr. na biopalivovú zložku do motorovej nafty.


Ilustračné foto: pixabay.com

Prevádzková doba zberných dvorov v Trnave:
 

Mikovíniho ul. (Vajslova dolina), Sasinkova ul. (Družba), A. Kmeťa (Zátvor), Cukrová, Jána Bottu, Sereďská (Modranka):

od 1. apríla do 30. septembra:  
pondelok – piatok: 13.00 – 19.00 hod.
sobota: 9.00 – 19.00 hod.

od 1. októbra do 31. marca:
pondelok – piatok: 12.00 – 18.00 hod.
sobota: 8.00 – 18.00 hod.


Tajovského ul. (Prednádražie):

pondelok – piatok: 14.00 – 18.00 hod.
sobota: 8.00 – 13.00 hod.Harmonogram otvorenia zberných dvorov v Trnave platný od 1. júla 2020 (na stiahnutie v PDF formáte)

22.6.2020 9:11

Komentárov: 0