Mesto Trnava

Pozrite si termíny jarného zberu orezov z rodinných domov

Záhradkárske práce sa už čoskoro rozbehnú naplno a k nim patrí aj tradičný jarný orez konárov stromov či kríkov. Zber orezaných častí drevín sa začne v sobotu 11. marca 2023 a bude sa postupovať podľa nasledovného harmonogramu:

11. 3. 2023

 • Tulipán a časť Vajslovej doliny od Trnávky smerom k Tulipánu
 • Vozovka a časť Vajslovej doliny od Vozovky po Trnávku
 • Ulica B. S. Timravy
 • Kollárova
 • Športová


18. 3. 2023

 • Kopánka I. a II.
 • Vodáreň
 • Zátvor (ohraničené ulicami Bučianska – Rybníková – Šrobárova vrátane uvedených ulíc)
 • Kočišské
 • Oravné
 • Medziháj
 • Farárske


25. 3. 2023

 • Modranka


1. 4. 2023

 • Špíglsál (ohraničený ulicami Ružindolská – Suchovská – Hospodárska – Park J. Kráľa vrátane uvedených ulíc)


Tráva, lístie a iné zvyšky rastlín a záhonov sa v týchto termínoch nezbierajú. Sú naň určené hnedé nádoby na biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO).
Mesto obyvateľom pripomína, že orezy je potrebné vyložiť ráno do 7.00 h pred dom. Rovnako dôležité je potom verejné priestranstvo vyčistiť od popadaných zvyškov. Zberové vozidlo prejde po každej ulici iba raz.
 

Leták s harmonogramom zberu (PDF súbor, 2,3 MB)
 


Ilustračné foto: www.pixabay.com
 

6.3.2023 20:32

Komentárov: 0