Mesto Trnava

Pozývame vás na stretnutie VMČ č. 1, č. 2 a č. 3

Pozývame vás na stretnutia výborov mestských častí.

 

 • Výbor mestskej časti 1 - stred
  23. septembra o 17.00 h v zasadačke mestského zastupiteľstva

   
 • Výbor mestskej časti 2 - západ
  24. septembra o 18.00 h v jedálni ZUŠ na Mozartovej ulici 10

  AKTUALIZOVANÉ

  Výbor mestskej časti - sever 24. 9. 2020 o 18.00 h zasadať nebude. Dôvodom je zhoršujúca sa epidemiologická situácia.


   
 • Výbor mestskej časti 3 - sever
  24. septembra o 17.30 h v priestoroch ZŠ na Námestí SUT, pavilón B

  AKTUALIZOVANÉ

  Výbor mestskej časti - sever 24. 9. 2020 o 17.30 h zasadať nebude. Dôvodom je zhoršujúca sa epidemiologická situácia. Najbližšie VMČ sa bude konať v prípade priaznivej situácie podľa plánu 29. 10. 2020 o 17.30 hod.


 VMČ reprezentujú obyvateľov mestskej časti a podieľajú sa na samospráve mesta. VMČ v zmysle štatútu mesta plnia najmä tieto úlohy:

•    oboznamujú občanov vo svojich obvodoch s rozhodnutím a uzneseniami primátora, mestského zastupiteľstva, mestskej rady
•    získavajú ich pre realizáciu záujmov týchto orgánov
•    zabezpečujú úlohy zverené im orgánmi mesta
•    organizujú účasť na riešení úloh rozvoja mesta
•    uplatňujú potreby, záujmy a podnety občanov v orgánoch mesta
•    organizujú dobrovoľné zbierky na rozvoj občianskej a technickej vybavenosti mestskej časti

 Príďte sa podeliť o svoje pripomienky a podnety so svojimi poslancami.

16.9.2020 15:04

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?