Mesto Trnava

Pozývame vás na stretnutie VMČ č. 4

Pozývame vás na stretnutie Výboru mestskej časti 4 - východ, ktoré sa bude konať 17. septembra o 18.00 h na Clementisovej ulici v malometrážnych bytoch.
 VMČ reprezentujú obyvateľov mestskej časti a podieľajú sa na samospráve mesta. VMČ v zmysle štatútu mesta plnia najmä tieto úlohy:

•    oboznamujú občanov vo svojich obvodoch s rozhodnutím a uzneseniami primátora, mestského zastupiteľstva, mestskej rady
•    získavajú ich pre realizáciu záujmov týchto orgánov
•    zabezpečujú úlohy zverené im orgánmi mesta
•    organizujú účasť na riešení úloh rozvoja mesta
•    uplatňujú potreby, záujmy a podnety občanov v orgánoch mesta
•    organizujú dobrovoľné zbierky na rozvoj občianskej a technickej vybavenosti mestskej časti

 Príďte sa podeliť o svoje pripomienky a podnety so svojimi poslancami.

 

AKTUALIZOVANÉ

Výbor mestskej časti - východ 17. 9. 2020 o 18.00 h zasadať nebude. Dôvodom je zhoršujúca sa epidemiologická situácia. O náhradnom termíne aj mieste konania (mimo malometrážnych bytov pre seniorov) vás budeme včas informovať. Svoje podnety a pripomienky, prosím, adresujte písomne predsedovi VMČ, PhDr. Šimovi Štefunkovi na emailovú adresu: simon.stefunko@trnava.sk.

14.9.2020 12:41

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?