Mesto Trnava

Pozývame vás na stretnutie VMČ č. 5

Pozývame vás na stretnutie Výboru mestskej časti 5 - juh, ktoré sa bude konať 2. júla o 18.00 h v Dennom centre na Limbovej ulici.
 VMČ reprezentujú obyvateľov mestskej časti a podieľajú sa na samospráve mesta. VMČ v zmysle štatútu mesta plnia najmä tieto úlohy:

•    oboznamujú občanov vo svojich obvodoch s rozhodnutím a uzneseniami primátora, mestského zastupiteľstva, mestskej rady
•    získavajú ich pre realizáciu záujmov týchto orgánov
•    zabezpečujú úlohy zverené im orgánmi mesta
•    organizujú účasť na riešení úloh rozvoja mesta
•    uplatňujú potreby, záujmy a podnety občanov v orgánoch mesta
•    organizujú dobrovoľné zbierky na rozvoj občianskej a technickej vybavenosti mestskej časti

 Príďte sa podeliť o svoje pripomienky a podnety so svojimi poslancami.

29.6.2020 7:55

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?