Mesto Trnava

Pozývame vás na verejné stretnutie k humanizácii obytného súboru na Zátvore

Trnavská samospráva pokračuje v zapájaní občanov do spoločného plánovania verejných priestorov. Po prípravách zadania súťaže na obnovu Parku Janka Kráľa prinášame Trnavčanom možnosť vysloviť svoje nápady a pripomienky k ďalšej plánovanej revitalizácii: tento raz pôjde o dvor. č. 1 v rámci humanizácie obytného súboru Zátvor. Verejné stretnutie sa uskutoční v utorok 24. januára 2017 sa o 17.30 hod. na Základnej škole na Námestí Slovenského učeného tovarišstva 15.

Na uvedenom mieste sa nachádzajú tri dvory. Cieľom mesta je postupne ich všetky dobudovať a vytvoriť tak ucelenú ponuku oddychovo-spoločenských aktivít pre rezidentov všetkých vekových kategórií. Zatiaľ čo najrozsiahlejší dvor č. 2 ponúkne rôznu spoločensko-športovú vybavenosť, úlohou dvoru č. 3 je oživenie sociálnych kontaktov miestnych obyvateľov a vytvorenie hracích prvkov pre deti. Na oba z nich je už spracovaná projektová dokumentácia.  

Predmetom utorkového stretnutia bude plánovacie stretnutie k obnove dvoru č. 1 (medzi Veternou 19 – 24 a Poštovou 2 – 8). Účastníci budú mať priamo na mieste možnosť vyjadriť sa, ako si túto lokalitu predstavujú, a ako by mala po novom vyzerať. Výstupy zo stretnutia budú slúžiť ako podklad na vytvorenie zadania projektu. Súčasťou aktivít bude aj následná anketa pripravená na základe zistených pripomienok, ktorá bude distribuovaná do domácností v dotknutom území.

Celý proces je súčasťou konceptu participatívneho plánovania. Naším cieľom je podporiť Trnavčanov a Trnavčanky v tom, aby vstupovali do vecí verejných, zaujímali sa o dianie okolo seba a boli si vedomí toho, že majú možnosť ovplyvniť kvalitu svojho bezprostredného okolia. O tom, čo mestu a jeho jednotlivým častiach chýba, vedia totiž najlepšie práve ich obyvatelia, a preto samosprávu zaujímajú ich potreby a názory.

Lokalita

GPS:
N 48.38994985774684 / E 17.601509394811956

17.1.2017 16:31

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová