Mesto Trnava

Pracháreň konečne ožije. Poslúži ako divadlo pre deti, kaviareň a vínna pivnica

Budova Prachárne na Trojičnom námestí je pripravená na rekonštrukciu. V polovici septembra absolvoval expertný tím poslednú konzultáciu na Ministerstve dopravy, ktoré zastrešuje eurofondovú výzvu Plán obnovy – Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov. Mesto podáva žiadosť o dotáciu po takmer štyroch rokoch prác na projektovej dokumentácii a povoľovacích procesoch. Ďalším krokom bude verejné obstarávanie realizátora
 
Mesto Trnava má o funkčný stav objektu prirodzený a vážny záujem. Okrem toho, že ide o národnú kultúrnu pamiatku, Pracháreň je výraznou súčasťou historického jadra mesta a susedí s objektom radnice. 
 

Aká bude nová Pracháreň

 
Nový objekt bude rekonštruovaný pre účely divadla pre deti a mládež, ktoré bude prevádzkovať mesto. Sála sa bude nachádzať v časti objektu od Radlinského ulice. Divadlo bude mať sálu s kapacitou osemdesiat divákov a prácu by v ňom malo nájsť dvanásť zamestnancov. 
 
Budova Prachárne je navyše riešená tak, že v úrovni druhého nadzemného podlažia bude prepojená s budovou Divadla Jána Palárika a tak vznikne symbióza kultúrnej inštitúcie mesta s krajským divadlom. 
 
„Divadlo Jána Palárika bude mať možnosť využívať priestory objektu Prachárne ako ďalšie rozšírenie svojho zázemia o priestory na skúšanie, sklad kostýmov, dielne a podobne,“ približuje Peter Purdeš z
odboru územného rozvoja a koncepcií Mestského úradu v Trnave. „Samozrejme, na prízemí objektu bude zachovaná prevádzka s obdobným charakterom ako bol bývalý mliečny bar a v suteréne pod touto prevádzkou sa predbežne uvažuje o vinotéke, prípadne o zriadení múzea vína,“ zdôrazňuje. Plocha podzemných priestorov vyhradených na vínnu pivnicu v správe mesta je spolu takmer 165 m2.
 
Kaviareň sa bude nachádzať na prvom nadzemnom podlaží.
 
 

Ako sa rekonštrukcia dotkne života v meste a kedy bude ukončená

 
Odhadovanú dobu realizácie obnovy budeme poznať po vysúťažení realizátora stavby. Dobrou správou je, že stavebný ruch sa nijak zvláštne nedotkne tejto časti historického jadra.
 
„Bude potrebné zabezpečiť najnevyhnutnejšie zábery verejného priestoru pri stavbe. Avšak vzhľadom k tomu, že stavba je prístupná od Bernolákovej brány po verejnej miestnej komunikácii a objekt sa nachádza  v jej koncovej polohe s možnosťou občasného výjazdu aj cez námestie po Štefánikovej ulici, neobávame sa prílišného zaťaženia predmetného územia,“ vysvetľuje Peter Purdeš.
 

Koľko to bude stáť

 
Projektantský rozpočet je vyčíslený vo výške  4 199 676,25 eur. Mesto však plánuje rekonštrukciu spolufinancovať z finančných  prostriedkov  z Plánu obnovy a odolnosti SR. „Hlavným cieľom vyhlásenej výzvy a plánovaného projektu je zlepšenie energetickej hospodárnosti verejnej historickej  a pamiatkovo chránenej budovy a dosiahnutie aspoň strednej hĺbky obnovy budovy. Zrealizovaním naplánovaných aktivít projektu  sa dosiahne úspora globálneho ukazovateľa minimálne na úrovni 30 %,“ informuje Katarína Magulová z odboru strategického plánovania a projektového manažmentu Mestského úradu v Trnave.
 
Autormi návrhu sú Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD; Mgr. art. Martin Varga, PhD; Ing. arch. Martin Kvitkovský – členovia Bellušových ateliérov FaDSTU v Bratislave a vizuálizácie vytvoril ateliér ô (@oatelier_oatelier).
 
 

26.9.2022 16:18

Komentárov: 0