Mesto Trnava

Pracovné skupiny plánu udržateľnej mobility zostavili zásobník projektov

V utorok 8. septembra 2020 sa na trnavskej radnici uskutočnil už štvrtý workshop v rámci príprav strategického dokumentu Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia. Členovia pracovných skupín, ktorí sú do jeho tvorby zapojení, sa zaoberali tzv. zásobníkom projektov tvrdých a mäkkých opatrení.

Ide o koncepty zoradené do návrhových horizontov 2025, 2030, 2040, 2050, ktoré označujú roky realizácií jednotlivých projektov. Mäkkými opatreniami sú kampane, rôzne vzdelávacie programy a akcie zamerané na podporu zmeny dopravného správania obyvateľov regiónu. Pod pojmom tvrdé opatrenia sa rozumejú projekty týkajúce sa všetkých druhov dopravy.

Viac informácií o PUM MFO TT nájdete na stránke mobilita.trnava.sk.


Spracovanie plánu udržateľnej mobility mesto realizuje vďaka podpore Európskej únie zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

21.9.2020 9:11

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová