Mesto Trnava

Praktické informácie pre občanov Ukrajiny, súvisiace s ich pobytom na Slovensku

Prinášame aj praktické informácie pre občanov Ukrajiny, súvisiace s ich pobytom na Slovensku.  

Každá osoba, ktorej bolo udelené dočasné útočisko, sa môže voľne pohybovať po území Slovenskej republiky, aj v celej Európskej únii. 

Je tiež možné  kedykoľvek vycestovať späť aj na Ukrajinu a prísť späť na územie Slovenskej republiky. 

Ak by sa kedykoľvek rozhodli vrátiť na Ukrajinu bez toho, že by ešte plánovali návrat na územie SR, stačí to písomne oznámiť Migračnému úradu MV SR. Po doručení takéhoto oznámenia dočasné útočisko na území Slovenskej republiky zanikne," spresnil riaditeľ odboru cudzineckej polície Branislav Červenka. 

Кожна особа, яка отримала тимчасовий прихисток, може вільно пересуватися територією Словацької республіки, Європейської унії та навіть може в будь-який час виїхати до України та повернутися на територію Словаччини. Якщо ви приймете рішення залишити Словаччину та не повертатися, вистачить письмово інформувати про свої наміри Міграційну службу. Після отримання Міграційною службою вашого листа, право на тимчасовий прихисток в Словаччині буде скасовано.

31.3.2022 14:41

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová