Mesto Trnava

Pravdy a mýty o odpade

Každá téma, ktorá v ľuďoch rezonuje, skôr či neskôr prinesie so sebou nielen vedecké fakty, objektívne postoje a dokázateľné pravdy, ale aj kopec mýtov. Téma odpadov nie je výnimkou. I v nej sme sa stretávame s mnohými „nepopierateľnými“ faktami či „zaručenými“ informáciami. Radi by sme vám uľahčili rozhľad v tejto téme nasledujúcimi riadkami.

Teraz je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým byť zodpovední. Koronavírus zasiahol do všetkých oblastí nášho života a priniesol mnohé obmedzenia aj pre nakladanie s odpadmi. Zodpovednosť kráča ruka v ruke aj s ohľaduplnosťou. Práve teraz je potrebné byť k pracovníkom zberových spoločností ohľaduplní a trpezliví, keďže robia významnú činnosť a ani oni nie sú imúnni voči nákaze. Prosím, neukladajte odpad vedľa kontajnerov, nevystavujte ich tak ďalšej manipulácii s odpadom. Znížite tak aj riziko nákazy.

Snažte sa tvoriť menej odpadu. To je alfa a omega odpadového hospodárstva. Nakupujte len naozaj nevyhnutné veci, aby ste čo najviac predchádzali vzniku odpadu, rozmýšľajte ako dať výrobkom druhý, nový život a ešte viac dbajte na to, aby ste triedili správne.

Do triedeného zberu vyhadzujte len poriadne stlačené plastové fľaše, krabice, plechovky či nápojové kartóny. A nepodliehajte „zaručeným“ správam! Áno, obal od vajíčok či rolka z toaletného papiera patria do triedeného zberu rovnako ako aj polystyrénový obal napr. z nového spotrebiča. Obaly pred vyhodením nie je potrebné umývať, nesmú obsahovať však hrubé zvyšky a netreba ich ani prepichovať, ak ide napr. o obaly zo sprejov kozmetických výrobkov. Všetok vyzbieraný triedený obal je evidovaný a s druhotnými surovinami sa ďalej obchoduje.

Správnym vytriedením a recykláciou je možné vdýchnuť nový život kancelárskemu papieru, podnosom, táckam, stavebným doskám, izolačným obalom alebo kuchynským a priemyselným utierkam. Koberce, rohožky, lavičky či samotné oblečenie sa dnes už vyrába z recyklovaných materiálov.

Vytriedením a recykláciou 110 ton starého papiera sa zachráni 1hektár 80-ročného lesa. A to naozaj stojí za to, aby sme sa správali zodpovedne, ohľaduplne a venovali čas triedeniu už v našich domácnostiach. A správne triedenie, začína už triedením tých „zaručených“ informácií.


zdroj: vizuál ENVI-PAK

 

25.3.2021 17:43

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová

 
Chcete vedieť, čo je nové?