Mesto Trnava

Právna klinika bude od 28. septembra pokračovať online formou

Činnosť Právnej kliniky Mesta Trnavy bude pokračovať aj v tomto zimnom semestri online formou. Na e-mailovú adresu pravna.poradna@truni.sk je možné zasielať otázky ohľadom právnych problémov. Tí, ktorí nemajú prístup k internetu, môžu kontaktovať supervízora kliniky každý utorok od 8.00 do 08.45 h a od 10.00 do 10.45 h na telefónnom čísle 0917 863 233.
 
Klinika bude v zimnom semestri fungovať od 28. septembra do 10. decembra 2021.
 
Právna klinika pre občanov Trnavy je spoločným projektom Mesta Trnavy a Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, ktorého cieľom je pomôcť s riešením právnych problémov obyvateľom Trnavy, najmä tým s nižšou životnou úrovňou, resp. ťažkou sociálnou situáciou.
Na klinike sa nepripravujú konkrétne podania, keďže klinika nenahrádza činnosť advokátov, notárov a iných osôb poskytujúcich právne služby, ani nemôže záväzne radiť občanom. Ide nielen o poskytnutie bezplatných právnych informácií, usmernení a základnej orientácie v problematike. Zároveň je predmetom výučby pre študentov Právnickej fakulty TU, ktorý im umožňuje zlepšovať právnické zručnosti.

23.9.2021 12:45

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?