Mesto Trnava

Právna klinika bude znovu radiť pri riešení právnych problémov od 14. februára

Študenti Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pod dozorom pedagóga budú opäť prostredníctvom Právnej kliniky radiť obyvateľom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii spojenej s právnym problémom. Činnosť kliniky bude pokračovať v letnom semestri od 14. februára do 24. apríla 2024 prezenčnou formou s možnosťou osobných konzultácií.

Občania budú môcť navštíviť Právnu kliniku každú stredu (okrem 27. marca počas veľkonočných prázdnin) v miestnosti S1 na Hlavnej ulici 1 v priestoroch trnavskej radnice. V čase od 8.45 h do 10.00 h dostanú základné právne informácie, ktoré im pomôžu uľahčiť rozhodovanie pri riešení zložitých životných situácii, v ktorých sa ocitli. Hlavným cieľom Právnej kliniky je vytvoriť priestor pre vzájomnú pomoc medzi študentmi práva a občanmi Trnavy.

Otázky ohľadom právnych problémov je možné posielať aj na e-mailovú adresu pravna.poradna@truni.sk. Supervízorom kliniky je Mgr. Peter Mészáros, PhD. z katedry občianskeho a obchodného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Na klinike sa nepripravujú konkrétne podania, keďže klinika nenahrádza činnosť advokátov, notárov a iných osôb poskytujúcich právne služby, ani v rámci nej nemožno záväzne radiť občanom. Ide tak najmä o poskytnutie bezplatných právnych informácií, usmernení a základnej orientácie v problematike. Zároveň je klinika predmetom výučby pre študentov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity, ktorý im umožňuje zlepšovať právnické zručnosti.

Konzultácie na právnej klinike sú bezplatné.

Právna klinika - banner

9.2.2024 8:24

Komentárov: 0