Mesto Trnava

Právna klinika pre občanov mesta Trnava stále prináša pridanú hodnotu pre Trnavčanov

Ďalší cyklus Právnej kliniky pre občanov mesta Trnava, ktorý sa konal v priebehu zimného semestra akademického roka 2018/2019 bol v poradí už piatym cyklom kliniky. Občania, ktorí majú záujem o poradenstvo v právnych otázkach, majú možnosť aj v priebehu letného semestra každý štvrtok od 21. februára do 9. mája od 15. do 18. hodiny navštíviť priestory Právnej klinky na Trhovej 2 (budova bývalého Tatraskla).

V tento cyklus kliniky prichádzali Trnavčania s problémami týkajúcimi sa rodinného práva, susedských sporov, dedenia, poskytnutých pôžičiek či ochrany osobnosti. Nemenej časté sú aj problémy s exekúciami. A aký prípad utkvel v pamäti supervízora JUDr. Mareka Masláka, PhD.?

„Spomínam si na prípad, keď približne 70-ročná Trnavčanka bola súdom vyzvaná na doplnenie odvolacích dôvodov a odvolacieho návrhu, hoci z podaného odvolania, ktoré si sama napísala na písacom stroji, tieto dôvody ako aj to, čoho sa domáhala, jednoznačne vyplývali. Preto sa na našu kliniku prišla informovať na znenie konkrétnych paragrafov, na ktoré má odkázať. Formalizmus orgánov verejnej moci často komplikuje občanom život.“


Projekt Právnej kliniky je spoločným projektom mesta Trnava a Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, ktorého cieľom je pomôcť s riešením právnych problémov obyvateľom Trnavy, najmä tým s nižšou životnou úrovňou, resp. ťažkou sociálnou situáciou. Na klinike sa nepripravujú konkrétne podania, keďže klinika nenahrádza činnosť advokátov, notárov a iných osôb poskytujúcich právne služby, ani nemôže záväzne radiť občanom. Ide nielen o poskytnutie bezplatných právnych informácií, usmernení a základnej orientácie v problematike, ale zároveň o predmet pre študentov Právnickej fakulty, ktorý im umožňuje zvyšovať právnické zručnosti.

Adresa, kde sa môžete predbežne informovať vo veci svojho právneho problému, prípadne si dohodnúť osobné stretnutie, je pravna.poradna@truni.sk.

6.2.2019 9:07

Komentárov: 0