Mesto Trnava

Právna klinika sa začína od 28. septembra a pokračuje aj s možnosťou osobných konzultácií

Činnosť Právnej kliniky Mesta Trnava bude pokračovať aj v zimnom semestri, a to v prezenčnej forme s možnosťou osobných konzultácií od 28. septembra do 7. decembra 2022.  Na e-mailovú adresu pravna.poradna@truni.sk je možné zasielať otázky ohľadom právnych problémov, a tiež je možné kontaktovať supervízora kliniky každú stredu od 8.45 do 10.00 h na telefónnom čísle 0917 863 233. Tento semester ním je Mgr. Peter Mészáros, PhD.  z katedry občianskeho a obchodného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Právna klinika pre občanov Trnavy je spoločným projektom Mesta Trnavy a Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, ktorého cieľom je pomôcť obyvateľom Trnavy, najmä tým v ťažkej životnej situácii, s riešením právnych problémov.

Na klinike sa nepripravujú konkrétne podania, keďže klinika nenahrádza činnosť advokátov, notárov a iných osôb poskytujúcich právne služby, ani v rámci nej nemožno záväzne radiť občanom. Ide tak najmä o poskytnutie bezplatných právnych informácií, usmernení a základnej orientácie v problematike. Zároveň je klinika predmetom výučby pre študentov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity, ktorý im umožňuje zlepšovať právnické zručnosti.

Konzultácie na právnej klinike sú bezplatné.

27.9.2022 7:22

Komentárov: 0